Centrálny register zmlúv

Obec Slavkovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí FP projektu Vybavenie Komunitného centra Slavkovce
2023/053
0,00 € Občianske združenie Medzi riekami Obec Slavkovce
24. Október 2023
Zmluva o spolupráci
2023/052
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slavkovce
24. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023/051
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slavkovce
21. Október 2023
Dodatok č.1 ku KZ Čierna technika IGGY TRADE
2023/049
0,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Obec Slavkovce
20. Október 2023
Dodatok č.1 ku KZ Kuch.potreby IGGY TRADE
2023/050
0,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Obec Slavkovce
20. Október 2023
Dodatok č.1 ku KZ Biela technika IGGY TRADE
2023/048
0,00 € IGGY-TRADE s.r.o. Obec Slavkovce
20. Október 2023
Dodatok č.1 ku KZ 147 Konimpex
2023/047
0,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Slavkovce
20. Október 2023
Dodatok č.1 ku KZ č.146 Konimpex
2023/046
0,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Slavkovce
26. September 2023
Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí Príspevku: Podrobný rozpočet Projektu
2023/044C
0,00 € Občianske združenie Medzi riekami Obec Slavkovce
26. September 2023
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku PREDMET PODPORY
2023/44B
0,00 € Občianske združenie Medzi riekami Obec Slavkovce
26. September 2023
Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU
2023/044A
0,00 € Občianske združenie Medzi riekami Obec Slavkovce
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023/044
0,00 € Občianske združenie Medzi riekami Obec Slavkovce
26. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_293 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
2023/045
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Slavkovce
20. September 2023
Zmluva o grantovom účte
2023/043
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Slavkovce
24. August 2023
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004982 zo dňa 26.01.2022, názov projektu: „Pokračovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Slavkovce II.“, kód projektu v ITMS2014+: „312083BHM3“
2023/042
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Slavkovce
21. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 22/015/22
2023/041
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Slavkovce
21. Júl 2023
Kúpna zmluva č.147
2023/040
0,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Slavkovce
21. Júl 2023
Kúpna zmluva č.146
2023/039
0,00 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Slavkovce
21. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/038
0,00 € IGGY-TRADE, s. r. o. Obec Slavkovce
21. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/037
0,00 € IGGY-TRADE, s.r.o. Obec Slavkovce