Centrálny register zmlúv

Obec Tušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Mandátna zmluva
03/06/2024
6 300,00 € EKOGAS, s.r.o. Obec Tušice
11. Jún 2024
Zmluva č. 5/2024 o výkone štatutárneho auditu na rok 2024
02/06/2024
600,00 € Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo Obec Tušice
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
01/06/2024
110,00 € Obec Tušice KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
28. Máj 2024
Zmluva č. 50/2023 o výkone štatutárneho auditu na rok 2023
07/05/2024
500,00 € Ing. Marta Nachtmannová Obec Tušice
21. Máj 2024
Dodatok 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
06/05/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Tušice
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
01/05/2024
324,00 € Obec Tušice Mgr. Daniela Igaz
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
05/05/2024
242,40 € Obec Tušice Jozef Jakubec, Anna Jakubecová
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
04/05/2024
200,40 € Obec Tušice Ján Vaľo, Helena Vaľová
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
03/05/2024
24,00 € Obec Tušice Ing. Juraj Kičinko
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
02/05/2024
68,40 € Obec Tušice Tomáš Záhorský
25. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výkone správy majetku verejného vodovodu č. 967/28/2022/závod MI zo dňa 29.11.2022
01/04/2024
0,00 € Obec Tušice Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
Úrazové poistenie - PUPN 2
08/03/2024
120,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Tušice
27. Marec 2024
Dohoda č. 24/42/054/131 - PUPN 2
07/03/2024
1 017,36 € Obec Tušice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
25. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
04/03/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Tušice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/256
06/03/2024
10 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Tušice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2024/NAF44
05/03/2024
500,00 € Nadácia EPH Obec Tušice
21. Marec 2024
Zmluva č.1424 267 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
03/03/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Tušice
21. Marec 2024
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja
05/02/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Tušice
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT-03/2024
02/03/2024
750,00 € Obec Tušice FS - TUŠIČAN
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT-01/2024
01/03/2024
750,00 € Obec Tušice MSFS - Hahovy