Centrálny register zmlúv

Obec Úbrež

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o nájme
N25/2023
146,04 € Obec Úbrež Pavel Kináč
29. November 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
68/2023
0,00 € Obec Úbrež Okresný súd Michalovce
29. November 2023
Zmluva o nájme
-24/2023
146,04 € Obec Úbrež Ján Sakajto
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci č.1
67/2023
4 000,00 € Obec Úbrež Roman Balog
27. November 2023
Zmluva o grantovom účte
66/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Úbrež
21. November 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
65/2023
0,00 € Obec Úbrež Východoslovenská energetika, a.s.
14. November 2023
Dodatok č.1/2024
Dodatok č.1/2024
0,00 € Fúra s.r.o. Obec Úbrež
27. Október 2023
Darovacia zmluva č.SITB-OO2-2023/001267-085
SITB-OO2-2023/001267-085
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Úbrež
26. Október 2023
Zmluva o spolupráci NP TSP a KC - aktivita KC/NDC/NSSDR
N20231025039
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Úbrež
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012071
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Úbrež
23. Október 2023
Zmluva o nájme
N 22/2023
146,04 € Obec Úbrež Martina Balogová
23. Október 2023
Dohoda č. 23/42/054/2645 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších
23/42/054/2645
5 343,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
10. Október 2023
Dohoda č.23/42/010/12
23/42/010/12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
3. Október 2023
Zmluva o nájme
N21/2023
146,04 € Obec Úbrež Alžbeta
2. Október 2023
Zmluva o nájme
N20/2023
146,04 € Obec Úbrež Ján Horňák
2. Október 2023
Zmluva o nájme
N19/2023
146,04 € Obec Úbrež Jolana Gojdová
2. Október 2023
Zmluva o nájme
N18/2023
146,04 € Obec Úbrež Martina Kováčová
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
231214
0,00 € LEKOS s.r.o. Obec Úbrež
22. September 2023
Dohoda o vykonaní odbornej praxe žiaka
55/2023
0,00 € Obec Úbrež Obchodná akadémia Michalovce
19. September 2023
Dohoda 23/42/054/1815
23/42/054/1815
Doplnená
4 438,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež