Centrálny register zmlúv

Obec Vyšná Rybnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/42/054/219
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce
10. Marec 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Z 6/ 2023
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Obec Vyšná Rybnica
10. Marec 2023
Zmluva o prenájme kulturného domu
NZ 03/ 2023
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Gazdovské lesy - Majmova PS
3. Marec 2023
Zmluva o prenájme obecného domu
NZ 02/ 2023
0,00 € Obec Vyšná Rybnica František Gejguš
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Z5/2023
0,00 € Obec Vyšná Rybnica DHZ vyšná Rybnica
22. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zneškodnení odpadu na skládke Husák zo dňa 30.7.2019
Z4/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vyšná Rybnica
22. Február 2023
Príloha č.4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020
Z3/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vyšná Rybnica
9. Február 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/42/010/2
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Saleziánov 1, Michalovce
3. Február 2023
Nájomná zmluva o prenájme kultúrneho domu
NZ 01/ 2023
0,00 € Obec Vyšná Rybnica DHZ Vyšná Rybnica, o.z. ,
6. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti > nakladania s odpadmi
Dodatok 1 /2023 k zmluve
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vyšná Rybnica
1. December 2022
Dodatok k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu
Dodatok č.2 k zmluve č. 40-00002849PO2010
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vyšná Rybnica
22. November 2022
Zmluva o prenájme pozemku
25/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica LEKOS, s.r.o
22. November 2022
Dodatok č. 1 ku Rámcovej zmluve
Dodatok č.1 ku Rámcovej zmluve 16/2022
0,00 € FIPEK, s.r.o. Obec Vyšná Rybnica
21. November 2022
Dodatok k zmluve o správe a podpore web stránky
Dodatok č.1 k zmluve o S a PWS z r. 2012
0,00 € Peter Streňo, Vyšná Rybnica 148 Obec Vyšná Rybnica
18. November 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome
NZ12/2022
0,00 € Marcela Padová, Vyšná Rybnica Obec Vyšná Rybnica
9. November 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k Zmluve 18/ 2022
0,00 € M.A.D.D.FRUIT, s.r.o, Michalovská 10, Sobrance Obec Vyšná Rybnica
6. November 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome
NZ11/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Róbert Roháč, Vyšná Rybnica
21. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome
NZ10/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Michaela Demeterová, Vyšná Rybnica
2. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály v kultúrnom dome
NZ09/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Katarína Kučmášová, Vyšná Rybnica
29. September 2022
Kúpna zmluva
Z 23/2022
0,00 € Obec Vyšná Rybnica Miroslav Madaras, Remetské Hámre