Centrálny register zmlúv

Obec Hranovnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve č. 232275 08U05 o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácie
DODATOK Č. 5
0,00 € Environmentálny fond Obec Hranovnica
1. Júl 2024
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
ID078DSP07
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Hranovnica
1. Júl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A 12096446
DODATOK
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Hranovnica
24. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15711802
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Hranovnica
17. Jún 2024
Mandátna zmluva k projektu
410/2024
7 487,20 € Ing.Peter Franko Obec Hranovnica
14. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
409/2024
4 200,00 € Ing. Daniela Dudová Obec Hranovnica
13. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo5100001495
5100001495
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hranovnica
13. Jún 2024
Zmluva číslo A/356/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/356/2024
66,65 € Pačanová Anna Obec Hranovnica
13. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
6303038072
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Hranovnica
13. Jún 2024
Kúpna zmluva
408/2024
2 250,00 € Mišaga Oliver, Mgr. Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo B/106/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
B/106/2024
60,00 € Pekarčíková Anna Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo B/107/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
B/107/2024
40,00 € Pekarčíková Anna Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo C/107/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/147/2024
20,00 € Čonková Irena Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo C/107/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/148/2024
20,00 € Čonková Lýdia Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo C/154/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/154/2024
20,00 € Šárköziová Beáta Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo A/35/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/35/2024
60,00 € Horváthová Marta Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo B/14/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
B/14/2024
40,00 € Žigová Viera Obec Hranovnica
12. Jún 2024
Zmluva číslo C/194/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
C/194/2024
20,00 € Horváth Peter Obec Hranovnica
10. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
391/2024
2 520,00 € Spišská katolícka charita Obec Hranovnica
10. Jún 2024
Zmluva číslo A/286/2024 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku
A/286/2024
66,65 € Matejková Mária Obec Hranovnica