Centrálny register zmlúv

Mesto Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva bytu č. KZ/534/2023/OM
36/2024
0,00 € Mesto Kežmarok Andrii Kovach
26. Február 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 pre Klub priateľov Magury
42/2024
12 000,00 € Mesto Kežmarok Klub priateľov Magury
23. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
10/2024
76 274,40 € Mesto Kežmarok Róbert Gemza
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131092
41/2024
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
19. Február 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na 2024 pre ZUŠ A. Cígera Kežmarok
39/2024
300,00 € Mesto Kežmarok Klub priateľov umenia - ZUŠ A. Cígera Kežmarok
19. Február 2024
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok
40/2024
0,00 € Mesto Kežmarok Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
15. Február 2024
Prevod časti stavby Cyklistický chodník Kežmarok - Vrbov postavenej na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Kežmarok do vlastníctva Mesta Kežmarok
17/2024
1 018,71 € Obec Vrbov Mesto Kežmarok
13. Február 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 pre TŠC TEMPO Kežmarok
34/2024
300,00 € Mesto Kežmarok Tanečno športové centrum TEMPO
13. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 37/NP/2007 zo dňa 19.12.2006
35/2024
0,00 € Mesto Kežmarok MILK-AGRO, spol. s r.o.
8. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
541/2023
0,00 € Mesto Kežmarok IBV STRAZKY, s. r. o
8. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
26/2024
0,00 € Mesto Kežmarok Luxury development, s. r. o.
7. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
14/2024
38 824,60 € Mesto Kežmarok Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Február 2024
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve číslo 4419017090
29/2024
63,63 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Mesto Kežmarok
6. Február 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 pre 1.MFK Kežmarok
27/2024
40 000,00 € Mesto Kežmarok 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
6. Február 2024
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2024 pre MHK Kežmarok
28/2024
15 000,00 € Mesto Kežmarok Mestský hokejový klub Kežmarok
5. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu
25/2024
0,00 € Mesto Kežmarok Viera Jurišicová - KADERNÍCTVO WoW
2. Február 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
24/2024
9 504,04 € Oblastná organizácia cestovného ruchu TATRY - SPIŠ - PIENINY Mesto Kežmarok
30. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131092
21/2024
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
30. Január 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priesotorov č. 61/NP/2007 zo dňa 13.07.2007
748/2023
0,00 € Mesto Kežmarok GURLEX, s.r.o.
30. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 45/NP/2007 zo dňa 20.12.2006
19/2024
0,00 € Mesto Kežmarok Ondrej Janeka