Centrálny register zmlúv

Mesto Kežmarok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
137/2022
0,00 € Beňo & partners advokátska kancelária Mesto Kežmarok
19. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
238/2022
0,00 € Beňo & partners advokátska kancelária Mesto Kežmarok
3. Január 2023
Vypracovanie štúdie Koncept dizajn : Areál Nemocnice v Kežmarku
597/2022
33 300,00 € Bockaj Studio s. r. o. Mesto Kežmarok
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu IS
9/2023
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Kežmarok
12. Máj 2022
Zmluva č. 322 0913 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
144/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Bratislava Mesto Kežmarok
29. December 2022
Darovacia zmluva
593/2022
1 000,00 € Emil Labaj Mesto Kežmarok
15. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2021
274/2022
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
15. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131078
275/2022
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
15. August 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131092
276/2022
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
16. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131092
278/2022
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
27. Október 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1131092
521/2022
0,00 € Energie2,a.s. Mesto Kežmarok
26. Apríl 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov od Fond na podporu umenia pre projekt Účelný dizajn interiéru dokáže povzniesť na vyššiu úroveň a zároveň zvýšiť pohodlie použivateľov
134/2022
3 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Kežmarok
23. August 2022
Poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na projekt s názvom ,,Čítanie otvára dvere do kúzelného sveta"
294/2022
3 500,00 € Fond na podporu umenia Mesto Kežmarok
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej soc.služby neverejnému poskytovateľovi so
584/2022
100,00 € Gabriela, n.o. Mesto Kežmarok
19. December 2022
Zmluva o poslytovaní prístupu do L2 siete a poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb
574/2022
0,00 € HGdata s.r.o Mesto Kežmarok
2. Február 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní prístupu do L2
12/2023
0,00 € HGdata s.r.o Mesto Kežmarok
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozp. roku 2022
170/2022
0,00 € HUMANITÁR, n.o., Mesto Kežmarok
3. Október 2022
Zánik vecného bremena v prospech Mesta Kežmarok na pozemkoch v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve a spoluvlastníctve Ing. Jozefa Debreho a Jaroslava Bilinu
348/2022
0,00 € Ing. Jozef Debre Mesto Kežmarok
3. Október 2022
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech Mesta Kežmarok na pozemkoch vo vlastníctve Ing. Jozefa Debreho
349/2022
0,00 € Ing. Jozef Debre Mesto Kežmarok
5. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena ZoVB č. 349/2022/OM
2/2023
0,00 € Ing. Jozef Debre Mesto Kežmarok