Centrálny register zmlúv

Mesto Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 149/2023
1372/2023
237,00 € Mesto Poprad Michaela Mirgová
8. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/01/2023
4/2024
7 480,00 € Mesto Poprad ELLEMNT s.r.o.
26. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 7/2024
131/2024
241,00 € Mesto Poprad Martin Benko a Daniela Benková
1. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 4/2024
64/2024
497,66 € Mesto Poprad Bc. Adriana Baranovič a Ing. Ivan Baranovič
12. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5/2024
86/2024
189,00 € Mesto Poprad Božena Mačáková
12. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 6/2024
87/2024
153,00 € Mesto Poprad Mária Horváthová a Miroslav Horváth
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
123/2024
196,62 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Poprad
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 9107053364
132/2024
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mesto Poprad
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. GEN24021410551
138/2024
3 960,00 € Slovanet, a.s. Mesto Poprad
28. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/33/2023
136/2024
1 564,07 € Mesto Poprad Famon, s. r. o.
26. Február 2024
Zmluva č. 12/2024/OK, CR a prezentácie mesta
133/2024
250,00 € Etudy Média Art Mesto Poprad
26. Február 2024
Zmluva č. 13/2024/OK, CR a prezentácie mesta
134/2024
300,00 € Iveta Liptáková Mesto Poprad
26. Február 2024
Zmluva č. 29/2024/OK, CR a prezentácie mesta
135/2024
300,00 € Iveta Liptáková Mesto Poprad
20. Február 2024
Zmluva č. 1/2024/S,KPKaOZ
121/2024
180,00 € DFS VENČEK - POPRAD Mesto Poprad
21. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000843562M
124/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Poprad
21. Február 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 22.04.2009
125/2024
0,00 € Mesto Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 35/2024/OK, CR a prezentácie mesta
126/2024
5 000,00 € Mesto Poprad Solus Dance Academy
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 39/2024/OK, CR a prezentácie mesta
127/2024
10 000,00 € Mesto Poprad Horský film Poprad, n. f.
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 8/2024/OŠMaŠ
128/2024
35 400,00 € Mesto Poprad Hokejový klub Poprad, a. s.
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 11/2024/OŠMaŠ
129/2024
10 000,00 € Mesto Poprad Športový klub Zemedar Poprad-Stráže