Centrálny register zmlúv

Obec Štrba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o refakturácii nákladov
172/2023
0,00 € Obec Štrba Región Vysoké Tatry, n.o.
22. Február 2024
Darovacia zmluva
25/2024
700,00 € Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba Obec Štrba
15. Február 2024
Darovacia zmluva
23/2024
1 000,00 € Poľnohospodárske družstvo ŠTRBA Obec Štrba
13. Február 2024
Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vysúpení
22/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Štrba
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí
19/2024
1 040,00 € Obec Štrba Mesto Svit
9. Február 2024
Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií č. Štrba/2024/O220
20/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Obec Štrba
9. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1190
21/2024
7,00 € Obec Štrba Miroslav Pačaj
7. Február 2024
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
17/2024
2 580,00 € INPRO POPRAD, s.r.o. Obec Štrba
7. Február 2024
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
16/2024
3 240,00 € INPRO POPRAD, s.r.o. Obec Štrba
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2024
18/2024
1 000,00 € Obec Štrba Folklórne združenie Štrbianček
31. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
14/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Štrba
31. Január 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1130958
15/2024
0,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie2,a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Štrba
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v kat. území obce Štrba č. ZM/2024/0058
12/2024
0,00 € Obec Štrba Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o zabezpečení odvozu komunálneho odpadu v kat. území obce Štrba č. ZM/2024/0057
13/2024
0,00 € Obec Štrba Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb MSD Štrba č. 01
171/2023
8 832,00 € T-MAPY, s.r. o. Obec Štrba
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2024
3/2024
500,00 € Obec Štrba Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Štrba v roku 2024
4/2024
1 400,00 € Obec Štrba Dobrovoľný hasičský zbor Štrba
25. Január 2024
Zmluva o nájme
9/2024
0,00 € Obec Štrba Ján Garaj
25. Január 2024
Zmluva o nájme
8/2024
0,00 € Obec Štrba Športový klub Štrba
25. Január 2024
Zmluva o nájme
7/2024
0,00 € Obec Štrba Bohumil Tichý