Centrálny register zmlúv

Obec Červenica pri Sabinove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. August 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
193/2022
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Červenica pri Sabinove
19. Máj 2022
Zmluva č. 322 0818 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
322 0818
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Červenica pri Sabinove
15. Október 2022
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
2022/10/01
0,00 € HORESKO, s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
6. August 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2022/08/01
0,00 € Ing. Ema Šivecová Obec Červenica pri Sabinove
31. August 2022
Kúpna zmluva
2022/08/02
0,00 € K-mont, s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
1. Október 2022
Kúpna zmluva
2022/09/02
0,00 € Kovalík Jozef Ing. Mgr. Obec Červenica pri Sabinove
4. November 2022
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
2022/11/01
0,00 € Kovalík Jozef Ing. Mgr. Obec Červenica pri Sabinove
7. November 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
3545/2022
241 925,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
27. Júl 2022
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020722
3A-ZOD-0020722
0,00 € O.S.V.O. comp, a.s. Obec Červenica pri Sabinove
26. Júl 2022
Zmluva č. 291/2022/OPR o poskytnutí dotácie
291/2022/OPR
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Červenica pri Sabinove
26. Júl 2022
Darovacia zmluva č. p. KRHZ-PO-VO-282-020/2022
KRHZ-PO-VO-282-020/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Červenica pri Sabinove
3. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 03/2022_ZVO
03/2022_ZVO
680,00 € TENDERTEAM s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
10. September 2022
Kúpna zmluva
2022/08/03
0,00 € Vincent Bučko, Alena Bučková, Martin Funtaľ Obec Červenica pri Sabinove
15. Jún 2022
Zmluva o dielo
220501
19 764,00 € Vladimír Marton Obec Červenica pri Sabinove
23. September 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
2022/09/01
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Červenica pri Sabinove
11. November 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
2022/11/02
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Červenica pri Sabinove