Centrálny register zmlúv

Obec Červenica pri Sabinove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302071DNL1-72-74 zo dňa 27.10.2022 k dodatočnému poskytnutému príspevku
2023/11/02
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie - za cenu neregulovanú úradom
2023/11/03
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Červenica pri Sabinove
24. November 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
2023/11/1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Červenica pri Sabinove
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2023/10/01
224,00 € Seniorvital, n. o. Obec Červenica pri Sabinove
14. Október 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
2023/09/01
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Červenica pri Sabinove
14. September 2023
ZMLUVA č. 1393/2023/OPR o poskytnutí dotácie
2023/08/02
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Červenica pri Sabinove
3. September 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201782
2023/08/01
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Červenica pri Sabinove
17. August 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 23/2023
23/2023
Doplnená
54 216,00 € BAU-SK, s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
26. Júl 2023
Zmluva o vykonaní auditu
2023/07/04
1 200,00 € GemerAudit, spol. s r. o. Obec Červenica pri Sabinove
26. Júl 2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-183-021/2023
2023/04/03
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
14. Júl 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
2023/07/03
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Červenica pri Sabinove
10. Júl 2023
Zmluva o dielo
2023/07/01
70 742,26 € ZEPA-stav s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
8. Júl 2023
Kúpna zmluva
2023/07/02
670,00 € Ján Dermek Obec Červenica pri Sabinove
24. Jún 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BMX8-72-74 zo dňa 27.10.2022
2023/06/02
241 925,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
6. Jún 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071BMX8-72-74 zo dňa 27.10.2022
2023/06/01
241 925,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Červenica pri Sabinove
22. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ustanovenia § 50a Občianskeho zákonníka v platnom znení
2023/05/02
0,00 € EUROKOP s.r.o. a vlastníci pozemkov Obec Červenica pri Sabinove
3. Máj 2023
Zmluva č. 323 0813
2023/05/01
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Červenica pri Sabinove
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č.13/2023
2023/03/03
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Obec Červenica pri Sabinove
14. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
2023/04/02
0,00 € EUROKOP s.r.o. Obec Červenica pri Sabinove
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2023/04/01
0,00 € Harmónia Chmeľová n.o. Obec Červenica pri Sabinove