Centrálny register zmlúv

Obec Drienica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Kúpna zmluva
DRC-1/11/2023
0,00 € Ľudmila Tomanová Obec Drienica
1. December 2023
Kúpna zmluva
DRC-2/11/2023
3 831,57 € Marcel Kravec, manž. Ľubica Kravcová, Obec Drienica
1. December 2023
Kúpna zmluva
DRC-4/11/2023
2 813,52 € Cenkner František a manželka Erika Cenknerová Obec Drienica
1. December 2023
Kúpna zmluva
DRC-5/11/2023
2 461,83 € Michal Bucko a manželka Mgr. Alica Bucková, Obec Drienica
30. Október 2023
Zámenná zmluva
DRC-1/10/2023
1 898,00 € Darina Maľcovská Obec Drienica
25. Október 2023
ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
DRC-O-2/10/2023
516,00 € Diakonický domov Elim Obec Drienica
12. Október 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov DRC-O-1/9/2023
DRC-O-1/9/2023
2 035,00 € Jozef Kolcun Obec Drienica
12. Október 2023
ZMLUVA o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
DRC-O-1/10/2023
720,00 € Seniorvital, n. o. Obec Drienica
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
DRC-1/9/2023
1 200,00 € Ing. Peter Kobzoš č. licencie 27 Obec Drienica
21. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP - 302091CXJ6
DRC-5/8/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drienica
15. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
DRC-2023/3/8/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Drienica
15. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
DRC-2023/4/8/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Drienica
11. August 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
DRC-1/8/2023
444,00 € ESPIK GROUP s.r.o Obec Drienica
28. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
6749202301
0,00 € Obec Drienica Východoslovenská distribučná a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2666/VSD/2022
0,00 € Obec Drienica Východoslovenská distribučná a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0131
0,00 € Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Drienica
3. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Drienica
3. Január 2023
kúpna zmluva
1/2023
0,00 € Komfos Prešov s.r.o. Obec Drienica
22. December 2022
Zmluva o bežnom účte
Bežný účet banka
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Drienica
21. December 2022
Zmluva o grantovom účte
Grantový účet
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Drienica