Centrálny register zmlúv

Obec Fulianka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi...
5/2024
0,00 € NATUR-PACK a. s. Obec Fulianka
22. Apríl 2024
Zmluva o posyktnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 2024
6/2024
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fulianka
1. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 20240213
4/2024
70,00 € IFOsoft. s.r.o. Obec Fulianka
8. Február 2024
Dodatok č.1 k ZoD
2/2024
0,00 € Majstri po ruke s.r.o. Obec Fulianka
24. Január 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024
1/2024
500,00 € PhDr. Jaroslav Lazorik Obec Fulianka
9. Január 2024
FÚRA s.r.o. Dodatok č. 12024
33/2023
0,00 € Fúra s.r.o. Rozhanovce Obec Fulianka
3. Január 2024
Darovacia zmluva č. 3/2023
32/2023
500,00 € GEOTRANS Prešov, s.r.o. Obec Fulianka
22. December 2023
Dodatok č.17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
31/2023
0,00 € Obec Lada Obec Fulianka
20. December 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
30/2023
300,00 € BESOP s.r.o. Obec Fulianka
13. December 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
29/2023
1 000,00 € Damián Ivanko Obec Fulianka
11. December 2023
Zmluva o dielo- Rekonštrukcia PZ Fulianka II. etapa
28/2023
9 899,14 € VasStav s.r.o. Obec Fulianka
9. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve
25/2023
0,00 € PVS ONDAVA Ing. Peter Leško Obec Fulianka
9. December 2023
Zmluva audit 2022
26/2023
600,00 € Ing. Lipka Marek Obec Fulianka
9. December 2023
Zmluva o dielo-Obecná budova-zníženie ener. náročnosti
27/2023
40 972,69 € Majstri po ruke s.r.o. Obec Fulianka
30. Október 2023
Zmluva o dielo - zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
23/2023
0,00 € EP Protect s.r.o. Obec Fulianka
23. Október 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000106171PO2015.
21/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Fulianka
23. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
22/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Fulianka
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
19/2023
15 600,00 € MIRRI SR Obec Fulianka
20. Júl 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
18/2023
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Obec Fulianka
12. Júl 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o zriadeni ́Spoločného obecného úradu
17/2023
0,00 € Obce SOÚ Fulianka Obec Fulianka