Centrálny register zmlúv

Obec Chmeľov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
ZMLUVA č. 51 /2024 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
51/2024
0,00 € Kroka Stanislav Obec Chmeľov
29. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
50/2024
9 936,00 € MEDIINVEST Consulting, s. r. o. Obec Chmeľov
23. Máj 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
49/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Chmeľov
3. Máj 2024
Zmluva HM 4/2024/204
HM 4/2024/204
10,00 € Obec Chmeľov Anna Chromá
3. Máj 2024
Zmluva o výkone supervízie
48/2024
0,00 € Mgr. Daniela Jakubčinová Obec Chmeľov
3. Máj 2024
Zmluva HM 5/2024/14
HM 5/2024/14
10,00 € Obec Chmeľov Monika Pavuková
30. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409525438
2409525438
17,69 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chmeľov
30. Apríl 2024
DODATOK Č. 02k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2022-004878 zodňa 12. júla 2022 v znení Dodatku č.01, číslo: D01_SEP_IMRK2-2022-004878 zo dňa 17. októbra 2023,názov projektu: „Budovanie inžinierskych sietí v obci
304/2024
577 739,12 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Chmeľov
30. Apríl 2024
DOHODA O MIMORIADNOM UKONČENÍ ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZO ZMLUVYO POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLOZM_SEP-IMRK3-2021-004291 UZAVRETEJ DŇA 04.11.2021
563/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Chmeľov
29. Apríl 2024
Dohoda ŽNO
2024 /
350,00 € Obec Chmeľov Židovská náboženská obec Prešov
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
46/2024
700,00 € Lenka Hujdičová Obec Chmeľov
19. Apríl 2024
Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu
47/2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Obec Chmeľov
11. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č 1675/VSD/2023
1675/VSD/2023-č.1
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Chmeľov
8. Apríl 2024
Poistná zmluva
2409491995
124,50 € Generali poisťovňa Obec Chmeľov
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva
31/2024
0,00 € Slovak Parcel Servise s. r. o. Obec Chmeľov
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
45/2024
0,00 € Obec Chmeľov Slatkovský Pavol
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44/2024
0,00 € Obec Chmeľov Sivák Marek
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
43/2024
0,00 € Obec Chmeľov Horváth Milan
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
42/2024
0,00 € Obec Chmeľov Horváth Milan
3. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
38/2024
0,00 € Obec Chmeľov Horváth Miroslav