Centrálny register zmlúv

Obec Klenov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 20061001
KL-59/2023-OcÚ
600,00 € Obec Klenov SAD Prešov a.s.
14. Jún 2023
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
KL-65/2023-OCÚ
10,00 € FÚRA s.r.o. Obec Klenov
29. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Klenov
KL-62/2023-OCÚ
0,00 € F.M.RECYKLING s.r.o. Obec Klenov
11. Máj 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 10.04.2012
KL-58/2023-OcÚ
100,00 € Obec Klenov Slovak Telekom a.s.
22. Február 2023
Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 1.2.2021
KL-25/2023-OCÚ
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Klenov
9. December 2022
Kúpna zmluva
KL-114/2022-OCÚ
700,00 € Štofanko Pavol Obec Klenov
7. December 2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
KL-112/2022-OCÚ
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Klenov
1. December 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
KL-110/2022-OCÚ
400,00 € Ing. Vladimír Vaščák Obec Klenov
18. Október 2022
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri poskytovaní záujmového vzdelávania obyvateľom obce
KL-92/2022-OCÚ
300,00 € Obec Sedlice, zriaďovateľ CVČ Obec Klenov
18. Október 2022
Dohoda o refundácii mzdových nákladov
KL-95/2022-OCÚ
283,00 € Obec Miklušovce Obec Klenov
12. September 2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1,30 € FÚRA s.r.o. Obec Klenov
28. Júl 2022
Zmluva č. 318/2022/OPR o poskytnutí dotácie
318/2022/OPR
1 440,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Klenov
28. Júl 2022
Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
KL-78/2022-OCÚ
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Klenov
11. Apríl 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
KL-54/2022-OCÚ
216,36 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Klenov
8. Apríl 2022
Zmluva o bežnom účte
KL-52/2022-OCÚ
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Klenov
8. Apríl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č.96/001/22
KL-53/2022-OCÚ
30 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Klenov
16. Jún 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
24ZVS0000789929V
213,50 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Klenov
28. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
KL-73/2022-OCÚ
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Klenov
19. August 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KL-87/2022-OCÚ
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Klenov
28. Marec 2023
Kúpna zmluva
KL-44/2023-OCÚ
81,00 € Obec Klenov Gabriela Marcinková