Centrálny register zmlúv

Obec Krivany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
DOHODA O UZNANÍ DLHU A O PLNENÍ V SPLÁTKACH
.
308,02 € Slavomíra Rimská Obec Krivany
21. Február 2024
DOHODA O UZNANÍ DLHU A O PLNENÍ V SPLÁTKACH
.
1 710,53 € Rastislav Bujňák Obec Krivany
15. Február 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
zo dňa 15.12.2023
225,00 € JUDr. Marko Berdis Obec Krivany
31. Január 2024
Nájomná zmluva
KR-2024/27-001-OcU-TI
20,00 € Urbár- pozemkové spoločenstvo Krivany Obec Krivany
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKV9 s názvom: MOaPS v obci Krivany
795/2023
0,00 € Úrad vlády SR Obec Krivany
24. Január 2024
Dodatok č.5 k Dokode o pristúpení k Rámcovej dohode
KR-2024/72-OcU-TI
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Obec Krivany
22. Január 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
KR-2023/434OcU-TI
1,00 € Intersen, n.o. Obec Krivany
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
KR-2024/58-OcU-PE
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Krivany
16. Január 2024
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
KR-2024/44-OcU-TI
0,00 € H+EKO, spol s.r.o. Obec Krivany
16. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
KR-2024/56-OcU-PE
0,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/387-OcÚ-Ti
0,00 € Ivana Kušnírová Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/388-OcÚ-Ti
0,00 € Kamil Salasovič Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/389-OcÚ-Ti
0,00 € Miroslav Sčislák Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/390-OcÚ-Ti
0,00 € Jana Lajtkepová Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/393-OcÚ-Ti
0,00 € Martin Jiříkovský Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/409-OcÚ-Ti
0,00 € Rastislav Bujňák Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/413-OcÚ-Ti
0,00 € Lucia Giňová Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/414-OcÚ-Ti
0,00 € Ladislav Dunka Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/417-OcÚ-Ti
0,00 € Irena Dunková Obec Krivany
9. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/418-OcÚ-Ti
0,00 € Matúš Salasovič Obec Krivany