Centrálny register zmlúv

Obec Kvačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva č. 576/2023/OPR o poskytnutí dotácie
576/2023/OPR
4 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kvačany
6. Jún 2024
Zmluva č. 619/2024/OPR o poskytnutí dotácie
č. 619/2024/OPR
4 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Kvačany
30. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.3.2024
Kúpna zmluva
0,00 € Obec Kvačany Mária Javorská
30. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
V023/10472/001
0,00 € SOZA Obec Kvačany
30. Máj 2024
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Obec Kvačany
30. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
zmluva zo dňa 14.3.2024
0,00 € Natur-Pack, a.s. Obec Kvačany
30. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadenie spoločného obecného úradu
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadenie spoločného obecného úradu
0,00 € Mesto Prešov Obec Kvačany
30. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
0,00 € ORANGE Slovensko, a.s. Obec Kvačany
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
1/2024
0,00 € Obec Kvačany Mária Javorská
23. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č. 1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kvačany
16. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2023/508-BZ
6 706,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kvačany
19. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemkov
Zmluva o nájme pozemkov
0,00 € Pozemkové spoločenstvo lesomajiteľov Kvačany Obec Kvačany
8. Jún 2023
Aktivácia ynevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie číslo 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/33/054/507
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kvačany
8. Jún 2023
Aktivácia ynevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie číslo 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/37/054/2089
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kvačany
8. Jún 2023
Aktivácia ynevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie číslo 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
Dodatok č.1 k 23/37/054/507
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kvačany
8. Jún 2023
Aktivácia ynevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie číslo 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ - dodatok č. 1 k D č. 23/37/054/2089
Dodatok č.1 k 23/37/054/2089
0,00 € ÚPSVaR Prešov Obec Kvačany
8. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
00327310
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Kvačany
23. Február 2023
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Kvačany
1/2023
0,00 € F.M.RECYKLING s.r.o. Obec Kvačany
23. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML - 3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad SR Obec Kvačany
23. Február 2023
Dodatok 2/2023
2/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Kvačany