Centrálny register zmlúv

Obec Lipovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
20240501
0,00 € Obec Fričovce Obec Lipovce
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
20240302
222,00 € Radovan Kollarčík, Gabriela Kundeková Obec Lipovce
7. Máj 2024
Kúpna zmluva
20240202
968,00 € Ľuboš Kolesár Obec Lipovce
24. Apríl 2024
Zmluva o audítorskej činnosti
21032024
1 440,00 € EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Obec Lipovce
17. Apríl 2024
Mandátna zmluva
20240417
10 800,00 € Milan Kapec Obec Lipovce
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo - spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP
27022024
3 000,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Lipovce
6. Apríl 2024
Dodatok č.2/2024 k zmluve o nájme bytu-Jakub Šatník
2/2024
0,00 € Obec Lipovce Jakub Šatník
22. Marec 2024
zmluva o poskytnutí dotácie
3240803
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Lipovce
21. Marec 2024
Zmluva o dielo
20240320
644 000,00 € ATEX-OK, s.r.o. Obec Lipovce
30. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15419956
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Lipovce
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23448587
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Lipovce
24. Január 2024
Zmluva o spolupráci
2024001
100,00 € Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Obec Lipovce
23. Január 2024
Zmluva PZP Iveco
2409381605
286,42 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Lipovce
13. December 2023
Zmluva o dielo
20231213
79 622,88 € AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. Obec Lipovce
29. November 2023
Zmluva o vykonávani výkupu a zberu papiera na území obce Lipovce
231108
0,00 € F.M. RECYKLING s.r.o. Obec Lipovce
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600495458
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lipovce
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600495403
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lipovce
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600495402
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lipovce
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600495401
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lipovce
8. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9600495400
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lipovce