Centrálny register zmlúv

Obec Lúčka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Kúpna zmluva
LU-2024/138-OCU
520,98 € Obec Lúčka Slavomír Tomko, Juraj Mikita, Lucia Mikitová
23. Máj 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
LU-2024/132-OCU
159,27 € Jaroslav Kopilec, Mária Kopilcová Obec Lúčka
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
LU-2024/127-OCU
600,00 € Ing. Lipka Marek Obec Lúčka
17. Máj 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-009
LU-2024/013-OCU-009
314,00 € Obec Lúčka Peter Vrábeľ
3. Máj 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-008
LU-2024/013-OCU-008
219,00 € Obec Lúčka Agáta Daráková
19. Apríl 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-007
LU-2024/013-OCU-007
292,00 € Obec Lúčka Štefan Mizerák
22. Marec 2024
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE POČAS PROJEKTU / PROGRAMU
5190065442
15,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Obec Lúčka
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. LU-2024/092-OCU-005
LU-2024/092-OCU-005
11 173,06 € CEPRAS s.r.o. Obec Lúčka
3. Apríl 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-006
LU-2024/013-OCU-006
30,00 € Obec Lúčka Gabriela Daráková
3. Apríl 2024
Zmluva číslo B/93/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Lúčka-Cintorín Lúčka
B/93/2024
50,00 € Obec Lúčka Gabriela Daráková
3. Apríl 2024
Z M L U V A O D I E L O Č. LU-2024/096-OCU
LU-2024/096-OCU
9 961,61 € STAV-MAJO s.r.o. Obec Lúčka
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 1424 351 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1424351
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Lúčka
27. Marec 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVANÍ TOVAROV č. LU-2024/097-OCU
LU-2024/097-OCU
9 990,00 € Peter Roba Obec Lúčka
25. Marec 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-004
LU-2024/013-OCU-004
30,00 € Obec Lúčka Štefan Angelovič
25. Marec 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-005
LU-2024/013-OCU-005
30,00 € Obec Lúčka Jozef Hrabčák
23. Marec 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2029231444
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Lúčka
23. Marec 2024
D O H O D A Číslo: 24/37/054/81 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
24/37/054/81
0,00 € Obec Lúčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22. Marec 2024
D o h o d a č. 24/37/060/16 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
24/37/060/16
4 709,05 € Obec Lúčka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Marec 2024
Dohoda o splátkach
B0160649
Doplnená
579,95 € Orange Slovensko, a. s. Obec Lúčka
13. Marec 2024
DOHODA O PRENÁJME č. LU-2024/013-OCU-003
LU-2024/013-OCU-003
30,00 € Obec Lúčka Anna Vandžurová