Centrálny register zmlúv

Mesto Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
202400459/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mesto Prešov
21. Máj 2024
Darovacia zmluva
202400460/2024
5 000,00 € Generálny konzlát Maďarska v Košiciach Mesto Prešov
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2019 o nájme pozemku
202400454/2024
0,00 € Ing. Vladimír Bielous Mesto Prešov
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 38/2022 zo dňa 16. 3. 2023
202400455/2024
0,00 € Miloš Mižík Mesto Prešov
17. Máj 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoočného obecného úradu
202400456/2024
0,00 € Obec Červenica Mesto Prešov
17. Máj 2024
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoočného obecného úradu
202400457/2024
0,00 € Obec Varhaňovce Mesto Prešov
17. Máj 2024
Dohoda o skončení zmluvy na dodávku energií a služieb (1757)
202400458/2024
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
14. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
202400450/2024
0,00 € Obec Podhradík Mesto Prešov
14. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
202400451/2024
0,00 € Obec Ľubotice Mesto Prešov
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
202400452/2024
0,00 € Obec Hrabkov Mesto Prešov
14. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
202400453/2024
0,00 € Obec Kojatice Mesto Prešov
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - domáca opatrovateľská služba
202400447/2024
4 495,89 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Prešov
13. Máj 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
202400448/2024
0,00 € Mgr. Darina Čorejová Mesto Prešov
13. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
202400449/2024
0,00 € Obec Hermanovce Mesto Prešov
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7/2024
202400439/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Prešov
10. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 25/2024
202400440/2024
0,00 € Michal Pancurák Mesto Prešov
10. Máj 2024
Mandátna zmluva
202400441/2024
0,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Mesto Prešov
10. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 6/2024
202400442/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Prešov
10. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 20/2024
202400443/2024
0,00 € Dušan Cuker Mesto Prešov
10. Máj 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie v užívaní nehnuteľností pri budovaní vedenia elektronickej komunikačnej siete č. 1/2024
202400444/2024
0,00 € CETIN Networks, s.r.o. Mesto Prešov