Centrálny register zmlúv

Mesto Prešov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 2/2023
202300484/2023
0,00 € Obec Mirkovce Mesto Prešov
13. Júl 2023
Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 1/2023
202300485/2023
0,00 € Obec Demjata Mesto Prešov
7. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0173/23/08746
202301094/2023
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Mesto Prešov
7. December 2023
Zmluva č. 20/2023 o nájme pozemku
202301095/2023
2 510,00 € Futbalový klub SAFI Mesto Prešov
7. December 2023
Dohoda o platbách č. 3 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 1756
202301096/2023
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
7. December 2023
Dohoda o platbách č. 9 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 1741
202301097/2023
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
6. December 2023
Zmluva o dielo
202301088/2023
0,00 € DigiDay Slovakia s. r. o. Mesto Prešov
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, číslo zmluvy poskytovateľa: SZ/52/2023/JG
202301089/2023
0,00 € NAM Slovakia s.r.o. Mesto Prešov
6. December 2023
Zmluva o poskytovaní servisných služieb, číslo zmluvy poskytovateľa: BOX/051/2023/JG
202301090/2023
0,00 € NAM Slovakia s.r.o. Mesto Prešov
6. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 8s/2010 zo dňa 1. 10. 2010
202301091/2023
0,00 € KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným Mesto Prešov
6. December 2023
Dohoda o platbách č. 15 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 3013
202301093/2023
5 544,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
6. December 2023
Dohoda o platbách č. 7 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 4343
202301092/2023
5 731,20 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
5. December 2023
Kúpna zmluva 62/2023
202301086/2023
15 040,00 € Magdaléna Závecká Mesto Prešov
5. December 2023
Kúpna zmluva 61/2023
202301087/2023
2 362,50 € Ľuboš Lenárt Mesto Prešov
4. December 2023
Dohoda o platbách č. 3 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 1758
202301085/2023
312,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
1. December 2023
Výmenné listy na poskytnutie podpory súvisiacej s núdzovou situáciou na utečencov v Slovenskej republike
202301079/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Prešov
1. December 2023
Zmluva o dielo
202301080/2023
1 620 446,40 € ZÁHRADA REAL, s.r.o. Mesto Prešov
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (číslo u objednávateľa: 202100996)
202301081/2023
129 093,14 € Záhradníctvo Sadex, s.r.o. Mesto Prešov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov
202301082/2023
2 569,44 € ADM, n.o. Mesto Prešov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby
202301083/2023
1 117,80 € ADM, n.o. Mesto Prešov