Centrálny register zmlúv

Mesto Veľký Šariš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
3487/2024
0,00 € Materská škola Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva
74/2024
0,00 € Stanislav Papcun Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2840/2024
187,20 € Súkromné centrum voľného času ELBA Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
12. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
8/2007ZS/II/3/4
0,00 € Dr. Max 165 s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3313/2024
3 000,00 € Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3481/2024
2 000,00 € Občianske združenie Klub ľudových tradicií Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3483/2024
1 000,00 € Občianske združenie Slovenský kosecký klub Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3323/2024
2 500,00 € Športový klub Taekwon-Do DELTA Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
8. Apríl 2024
Darovacia zmluva
3485/2024
0,00 € Daniel Slavkovský Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
S 2024/00032/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Mandátna zmluva
3455/2024
0,00 € Urban Planning, s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Mandátna zmluva
3456/2024
0,00 € Urban Planning, s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
324 0814
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
3454/2024
5 500,00 € T.J. Slavoj Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena
1572/2024/LSR
2 532,66 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
S2024/00295/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
S 2024/00033/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
S2024/00250/
0,00 € Nájomca bytu Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
4. Apríl 2024
Kúpna zmluva
3371/2024
0,00 € Pancardia, s.r.o. Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1
3. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí príspevku na úradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
24/37/060/127
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1