Centrálny register zmlúv

Obec Hucín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/30/054/140
23/30/054/140
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/30/054/141
23/30/054/141
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
17. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti
2023/001
0,00 € Mesto Revúca Obec Hucín
10. Február 2023
Zmluva ELEKOS OZV
O/2023/TZKO/12
0,00 € ELEKOS Obec Hucín
3. Január 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach pre ŠJ
50008609
0,00 € Anna Čuporiová Obec Hucín
27. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkup oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 27 21 02
1
0,00 € Brantner Gemer s. r. o. Obec Hucín
27. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytnutí služby č. 01 13 02 Brantner
9
0,00 € Brantner Gemer s. r. o. Obec Hucín
8. December 2022
Dohoda č. 22/30/012/39
22/30/012/39
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
6. December 2022
Dohoda č. 22/30/010/58
22/30/010/58
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Hucín
28. November 2022
Zmluva o dielo
28.11.2022
0,00 € Veróny OaS, s. r. o. Obec Hucín
28. Október 2022
Dodatok č. N20200203001D03
N20200203001D03
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Hucín
4. Júl 2022
Dodatok č. 8
011302
0,00 € Brantner Gemer Obec Hucín
3. Jún 2022
Generali poistná zmluva
2408514423
133,32 € Generali Obec Hucín
18. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve poradenské služby – ochrana životného prostredia
1/2022
33,00 € Ing. Ján Profant Obec Hucín
10. Máj 2022
DPO SR zmluva – Dotácia
1422535
1 699,00 € DPO SR Obec Hucín