Centrálny register zmlúv

Mesto Jelšava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Poistná zmluva
5190065337
324,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
22. Máj 2024
Zmluva o reklame
23/2024
300,00 € SMZ, a.s., Jelšava, Teplá Voda 671, 049 16 Jelšava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke plynu
20052024 SPP
0,05 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
15. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy z r.2018
30042024 SHMÚ
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
14. Máj 2024
Kúpna zmluva
08032024 DD
21 500,00 € Dominik Doma, Tornaľa Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
14. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí fin.príspevkov na podporu vytvárania prac.miest
24/30/054/980
33 596,77 € Úrad práce, sociálných vecí a rodiny Revúca, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
14. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
RZ č.4/2024
9 400,00 € Tender - Konzult, s.r.o., Košice Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
7. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
30042024 SLSP
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
7. Máj 2024
Dod.č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľností
Dod. č.4 k Zmluve o nájme
0,00 € FÚRA s.r.o. , SNP 77, 044 42 Rozhanovce Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
29. Apríl 2024
Zmluva o úvere
67/002/20 Dod č.2
1 000 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
26. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo /Kaštieľ Coburgovcov/
25042024 Dod 1
490 438,34 € Reinter s.r.o., Humenné Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
24. Apríl 2024
Servisná zmluva
24042024DDS1
84,00 € DigiDay Slovakia s.r.o., Gorkého 205/3, 511 01 Bratislava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
24042024DDS
11 412,00 € DigiDay Slovakia s.r.o., Gorkého 205/3, 511 01 Bratislava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
15042024 OZ ČD
18 000,00 € OZ Čierne diery Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
09042024 UT
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Zmluva o dielo
č.1/4/2024
21 998,95 € Reinter s.r.o., Humenné Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Darovacia zmluva
02042024 ZS
350,00 € Združenie Slatinka, Zvolen Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
08042024 ST1
40 845,60 € Strmo s.r.o., Banská Bystrica Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
08042024 ST
43 130,40 € Strmo s.r.o., Banská Bystrica Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
5. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu
1131498 En2
0,00 € Energie2, a.s., Bratislava Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16