Centrálny register zmlúv

Obec Rudná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 12 22 03
12 22 03 - 6
0,00 € Brantner Gemer s. r. o. Obec Rudná
5. December 2023
Dohoda - podľa §10 ods.3
23/43/010/108
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Rudná
23. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-01639
23-311-01639
2 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Rudná
2. Október 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409231078
54,76 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Rudná
19. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. 12 22 03
12 22 03 - 5
0,00 € Brantner Gemer s. r. o. Obec Rudná
20. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/43/054/1571
1 201,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Obec Rudná
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí služby
19092023
323,00 € Lindström, s.r.o. Obec Rudná
24. August 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
24082023
0,00 € Mesto Rožňava Obec Rudná
18. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
11072023
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Rudná
28. Júl 2023
Zmluva o výpožičke projektovej dokumentácie
511/47/2023/IÚ
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Obec Rudná
20. Júl 2023
Zmluva o umeleckom výkone
17/2023
2 000,00 € Divadlo Thália Színház Obec Rudná
19. Júl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
460/41/2023/IÚ
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Obec Rudná
12. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 300623-MST-2
300623-MST-2
2 376,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Rudná
11. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/04773/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rudná
28. Jún 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
5
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Rudná
22. Jún 2023
Zmluva o nájme plochy na reklamné účely
27/2023
100,00 € Obec Rudná Brantner Gemer s. r. o.
15. Máj 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie
15052023-1
1 100,00 € Miroslav Szabó Obec Rudná
15. Máj 2023
Zmluva o nájme reklamnej plochy
15052023-2
52,50 € Obec Rudná Róbert Kiss - KISSCAR
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 323 0733
323 0733
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Rudná
12. Apríl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408950842
27,64 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Rudná