Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Vlachovo
26. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č. 2
140,00 € Mgr. Eva Kasperová Obec Vlachovo
25. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok č.1
2 560,00 € Róbert Mol Obec Vlachovo
7. September 2023
Kúpna zmluva na pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
30 000,00 € Ing. Jaroslav Breznen Obec Vlachovo
6. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
460,00 € Mgr. Juraj Kováč Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí ozvučovacích služieb
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí ozvučovacích služieb
500,00 € Jozef Saxon Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
Zmluva o účinkovaní č. 1/2023
150,00 € Folklórna skupina Kluknavčanka Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 2/2023
Zmluva o účinkovaní č.2/2023
100,00 € Folklórna skupina Genšenky Obec Vlachovo
4. September 2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
Zmluva o účinkovaní č. 3/2023
500,00 € Dedinská folklórna skupina Parchovianka Obec Vlachovo
4. September 2023
Darovacia zmluva č.1/2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
500,00 € Obec Vlachovo Neinvestičný fond VODÁRNE
26. Jún 2023
Zmluva č. ZO/2018A8676-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobnýcvh údajov
ZO/2018A8676-2
Doplnená
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
211 135,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0736 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
č. 323 0736
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
17. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
1
Doplnená
0,00 € SEWA a.s. Obec Vlachovo
30. Marec 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlacvhovo v roku 2023
1/2023
1 000,00 € Obec Vlachovo OZ Stromíš
30. Marec 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
2/2023
500,00 € Obec Vlachovo OZ Vlachovo Motorsport Team
30. Marec 2023
Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
3/2023
500,00 € Obec Vlachovo Motocrossový klub
30. Marec 2023
Zmluva č. 4/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vlachovo v roku 2023
4/2023
500,00 € Obec Vlachovo Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania na Slovensku Vlachovo
13. Marec 2023
Kúpna zmluva na pozemok
1
Doplnená
501,00 € Ing. Miloš Hajdúk Obec Vlachovo
2. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 3/2022
3/2022
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Nižná Slaná Obec Vlachovo