Centrálny register zmlúv

Obec Vlachovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodrátstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 12 24 03
14 24 03
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Vlachovo
5. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácnosti.
13 24 03
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Obec Vlachovo
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
1 700,00 € Gemini Group s.r.o Obec Vlachovo
28. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
20 000,00 € Viničky service, s.r.o. Obec Vlachovo
27. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0742 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
ZMLUVA č. 324 0742
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vlachovo
26. Marec 2024
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
100,00 € Ing. Maroš Klobušník Obec Vlachovo
26. Marec 2024
Zmluva o elektronickej službe B24
Zmluva o elektronickej službe B24
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Vlachovo
26. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
Zmluva o Balíkovom účte
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Vlachovo
13. Marec 2024
Kúpno - predajná zmluva
Kúpno - Predajná zmluva
100,00 € Emília Klobušníková Obec Vlachovo
4. Marec 2024
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122402270701
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122402270701
300,00 € MEDICAL - LEX s.r.o. Obec Vlachovo
16. Február 2024
Zmluva o preprave vecí - prevoze stravy č. 1/2024
Zmluva o preprave vecí - prevoze stravy č. 1/2024
2,00 € Obec Gočovo Obec Vlachovo
14. Február 2024
Kúpno - predajná zmluva
Kúpno - predajná zmluva
150,00 € Zlatica Kubasková Obec Vlachovo
1. Február 2024
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
144,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vlachovo
1. Február 2024
Zmluva o aktualizácii dát katastra, systémovej podpore a licenčná zmluva
Zmluva o aktualizácii dát katastra, systémovej podpore a licenčná zmluva
54,00 € TOPSET Slolutions, s.r.o. Obec Vlachovo
25. Január 2024
Zmluva o vykonaní auditu
Zmluva o vykonaní auditu
2 040,00 € GemerAudit, spol. s.r.o. Obec Vlachovo
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € Energo audit, s.r.o. Obec Vlachovo
5. Január 2024
ZMLUVA "COMPLETE" O POSKYTOVANí SLUžIEB ELEKTRONICKéHO MONITORINGU č. 1475/2023
1475/2023
261,00 € Commander Services s.r.o. Obec Vlachovo
14. Apríl 2023
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Vlachovo
8. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a. s. Obec Vlachovo
13. December 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov pri prevádzkovaní podniku.
1
Doplnená
398,00 € Poľnohospodárske družstvo Vlachovo Obec Vlachovo