Centrálny register zmlúv

Obec Kojšov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2023
Sponzorská zmluva
9
200,00 € Urbárska a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov Obec Kojšov
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve s právom stavby zo dňa 9.8.2022
8
3 000,00 € KRAMA s.r.o. Obec Kojšov
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
5/2023/BTSaOPP
100,00 € MACKO-BOZP a PO s.r.o. Obec Kojšov
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.5.2022
7
145 361,82 € DANOVA SK s.r.o. Obec Kojšov
30. Január 2023
Poistná zmluva
441 9016128
383,18 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Kojšov
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby a dohoda o zmluvnej odmene
6
170,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Kojšov
26. Január 2023
Zmluva pracovná zdravotná služba
ZD122301250701
300,00 € MEDICAL - LEX s.r.o. Obec Kojšov
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1_2023
348,71 € Spišská katolícka charita Obec Kojšov
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti personálnej a mzdovej agendy
2
300,00 € KB plus, s.r.o. Obec Kojšov
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2020_ZoD 2020/OBEC
67
0,00 € KOSIT a. s. Obec Kojšov
22. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.9.2022
65
0,00 € Ing. Imrich Petkáč Obec Kojšov
26. Október 2022
Zmluva o dielo
64
2 755,20 € RamontBuilding s.r.o. Obec Kojšov
24. Október 2022
Kúpna zmluva
63
750,00 € MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH a manželka Obec Kojšov
21. Október 2022
Kúpna zmluva
62
462,00 € Jozef Ščurko Obec Kojšov
20. Október 2022
Mandátna zmluva
61
2 400,00 € AVARM, s.r.o. Obec Kojšov
19. September 2022
Zmluva o dielo
59
38 276,72 € NESS Trade s.r.o. Obec Kojšov
19. September 2022
Zmluva o dielo
60
Doplnená
98 380,56 € Ing. Imrich Petkáč Obec Kojšov
9. September 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
56
140,56 € Emil Hadbavný Obec Kojšov
9. September 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.8.2022
57
36 609,51 € SIMA Plus Krompachy, s.r.o. Obec Kojšov
6. September 2022
Zmluva o opakovanom nájme bytu
55
81,20 € Michal Novák Obec Kojšov