Centrálny register zmlúv

Obec Markušovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 231705 08U08
049/2024
206 589,82 € Environmentálny fond Obec Markušovce
6. Máj 2024
Poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom.
055/2024
32,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Markušovce
2. Máj 2024
Kúpa motorového vozidla
053/2024
8 500,00 € Ivanko Peter Obec Markušovce
2. Máj 2024
PZP Kúpa vozidla Citroen Jumpy
054/2024
171,91 € Komunálna pisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Markušovce
30. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
052/2024
20,00 € Žiga Vladimír Obec Markušovce
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva - kúpa pozemkov
051/2024
13 524,00 € Obec Matejovce nad Hornádom Obec Markušovce
26. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
050/2024
20,00 € Bogus Štefan Obec Markušovce
24. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - kúpa pozemku
046/2024
82 395,00 € JOGA spol. s r.o. Obec Markušovce
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
047/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Obec Markušovce
24. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
048/2024
20,00 € Horvathová Terézia Obec Markušovce
23. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o dodávke na nové odberné miesto
045/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Markušovce
17. Apríl 2024
Zabespečenie verejného osvetlenia v novej IBV
044/2024
200,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Markušovce
15. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta
043/2024
20,00 € Žiga Vladimír Obec Markušovce
12. Apríl 2024
Dotácia podľa VZN
042/2024
1 200,00 € Roma Markušovce o.z. Obec Markušovce
10. Apríl 2024
Poistenie pracovníkov PUPN2
041/2024
900,00 € Komunálna pisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Obec Markušovce
8. Apríl 2024
Dotácia z prostriedkov DPO
040/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Markušovce
6. Apríl 2024
Zmluvy realizujúce prechod na iného operátora telekomunikačných služieb
039/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Markušovce
5. Apríl 2024
Základná škola Markušovce, Budova v areáli základnej školy
037/2024
1 585 430,76 € DAG SLOVAKIA, a.s. Obec Markušovce
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP číslo ZM_SEP-IMRK2-2020-003877
038/2024
179 999,99 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Markušovce
4. Apríl 2024
Prenájom hrobového miesta číslo 50 v sekcii VI
036/2024
20,00 € Halušková Magdaléna Obec Markušovce