Centrálny register zmlúv

Obec Matejovce nad Hornádom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Kúpna zmluva 1/2024
2024/018
2 449,96 € Stanislavová Marta, Vrabeľ Ján, Hadušovský Henrich, Hozza Peter,Filip Tibor, Olekšáková Emília, Vadel Ondrej, Kozák Jozef , Gyimotyová Mariana, Kocurková Emília, Vrabľová Ľudmila, Kozáková Marta, Surovcová Agnesa, Filip Jozef Obec Matejovce nad Hornádom
15. Máj 2024
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy
2024/014
152,00 € Obec Matejovce nad Hornádom Blaško Ján, Blašková Lýdia, Jarab Vladimír, Jarabová Terézia
9. Máj 2024
Kúpna zmluva
2024/13
13 524,00 € Obec Matejovce nad Hornádom Obec Markušovce
18. Apríl 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
2024/012
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Matejovce nad Hornádom
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Vodozádržné opatrenia
2024/011
4 920,00 € IKF Service, s.r.o. Obec Matejovce nad Hornádom
11. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Spracovanie PD ČOV Matejovce nad Hornádom
2024/010
24 804,00 € VF EnviroPro s.r.o. Obec Matejovce nad Hornádom
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom v roku 2024
2024/009
4 500,00 € Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom Obec Matejovce nad Hornádom
29. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Matejovce nad Hornádom v roku 2024
2024/008
1 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Matejovce nad Hornádom
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
2024/007
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Matejovce nad Hornádom
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
2024/006
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Matejovce nad Hornádom
4. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu Matejovce nad Hornádom
2024/005
0,00 € Obec Matejovce nad Hornádom Spišská katolícka charita
1. Marec 2024
Dodatok č. 1
2024/004
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Matejovce nad Hornádom
1. Marec 2024
Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie
2024/003
1,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Matejovce nad Hornádom
19. Február 2024
Dohoda č. 24/44/010/11 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
2024/002
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Matejovce nad Hornádom
1. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov -zmena stavebníka
2024/001
0,00 € MIGI, spol. s r.o. Obec Matejovce nad Hornádom
2. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - hudobná skupina Tenor
2023/036
0,00 € Obec Matejovce nad Hornádom Obec Matejovce nad Hornádom
27. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
2023/034
0,00 € ELEKOS Obec Matejovce nad Hornádom
27. December 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Matejovce nad Hornádom
2023/033
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Obec Matejovce nad Hornádom
29. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva
2023/035
147,00 € SmartBooks, a.s. Obec Matejovce nad Hornádom
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
2023/032
1 650,00 € Spišská katolícka charita Obec Matejovce nad Hornádom