Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2024
nájomná zmluva
25/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Bc. Anton Fuchs, DiS.art.,
27. Máj 2024
nájomná zmluva
23/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Janka Klimová
27. Máj 2024
nájomná zmluva
24/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Boženková N. Boženko K.
24. Máj 2024
nájomná zmluva
22/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Mgr. M. Červeňáková, P. Bendík
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
20/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Jozef Komara
22. Máj 2024
Nájomná zmluva KS 10/2024
17/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Elena Brindzová
22. Máj 2024
nájomná zmluva
18/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Margita Selecká
22. Máj 2024
nájomná zmluva
19/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Balčáková Eva
21. Máj 2024
nájomná zmluva
16/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Rastislav Škop
20. Máj 2024
nájomná zmluva
14/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Jolana Jaslová
20. Máj 2024
nájomná zmluva
15/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Koterba Patrik
17. Máj 2024
nájomná zmluva
06/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Mária Dindová
17. Máj 2024
nájomná zmluva
07/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Hanková Viktória
17. Máj 2024
nájomná zmluva
08/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Jozef Srnka
17. Máj 2024
Dodatok č.1
09/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Rastislav Jasovský
17. Máj 2024
Zmluva č.645/2/2024/COV/RD o odvádzaní odpadových vôd v katastri mesta Spišské Podhradie
10/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Roman Jacko
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2/05/2024
11/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Juraj Čechovič
17. Máj 2024
Nájomná zmluva č.1/05/2024
12/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Patrik Kešeľák
17. Máj 2024
Nájomná zmluva KS 9/2024
13/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Branislav Forgáč
10. Máj 2024
nájomná zmluva
05/05/2024
0,00 € mesto Spišské Podhradie Dr. Herta Pichotka