Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Tomášovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2024
dodávka elektriny distribúciou do odberných miest
ZDR-2024-A08062-000
0,00 € Slovenské elektrárne-energetické služby Obec Spišské Tomášovce
2. Júl 2024
zriadenie vecného bremena - uloženie žľabu dažďovej kanalizácie
OP/2024/00445610
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Milan Repko a spol.
1. Júl 2024
prenájom hrobového miesta č. 570 na 10 rokov
202300015
45,00 € Obec Spišské Tomášovce Gábor František
26. Jún 2024
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
OP/2024/00445287
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Simona Petrušková
18. Jún 2024
prenájom budovy Základnej školy sv. Michala a pozemku
OP/2024/00444810
10,00 € Obec Spišské Tomášovce Základná škola sv. Michala Spišské Tomášovce
30. Máj 2024
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
9/2024
500,00 € Obec Spišské Tomášovce OZ Deťom pre život
28. Máj 2024
prenájom bytu č. 6 na ulici Školskej
OP/2024/00443444
152,58 € Obec Spišské Tomášovce Petruška Erik, Petrušková Simona
24. Máj 2024
prenájom bytu č. 3 na ulici Školskej
OP/2024/00443360
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Dobranská Iveta
23. Máj 2024
odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanalizáciou
OP/2024/00443293
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Ing. Ľuboš Kuchár
16. Máj 2024
zriadenie záložného práva na pozemok C KN č. 912/74
OP/2024/00442943
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Marián Sivák
16. Máj 2024
zriadenie záložného práva na parcelu č. C KN č. 912/72
OP/2024/00442944
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Ing. Pavol Hančák
16. Máj 2024
zriadenie záložného práva na pozemok č. C KN č. 912/73
OP/2024/00442949
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Bc. Ján Povec a Jana Povecová
16. Máj 2024
poistenie nákladov na zásah horskej služby v rozsahu podľa poistnej zmluvy
OP/2024/00442969
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Obec Spišské Tomášovce
15. Máj 2024
zriadenie záložného práva na novovytvorenú parcelu C KN 912/75
OP/2024/00442935
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Mgr. Anna Kacvinská
3. Máj 2024
pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000847934S- zmrzlinový stánok
OP/2024/00442301
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišské Tomášovce
26. Apríl 2024
poistenie platiacich návštevníkov roklín Slovenského raja
OP/2024/00442088
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Obec Spišské Tomášovce
23. Apríl 2024
odvádzanie odpadovej splaškovej vody verejnou kanalizáciou
OP/2024/00441846
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Gajan Rastislav
23. Apríl 2024
prenájom hrobového miesta č. 256 na 5 rokov
202300014
15,00 € Obec Spišské Tomášovce Bendíková Miluše
17. Apríl 2024
zriadenie záložného práva na pozemok parcelu C KN č. 912/73
OP/2024/00441638
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Bc. Ján Povec a Jana Povecová
17. Apríl 2024
zriadenie záložného práva na parcelu C KN č. 912/75
OP/2024/00441640
0,00 € Obec Spišské Tomášovce Mgr. Anna Kacvinská