Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 061/2022
061/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Teringa Jozef
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 064/2022
064/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Tomašková Monika
13. Apríl 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
47/2022
0,00 € Obec Hrišovce, č. 67 Mesto Spišské Vlachy
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 04.10.2021
46/2022
0,00 € Asfalt Spiš, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
20. Apríl 2022
Dohoda č. 2115642022 o množstvovom zbere odpadu
2115642022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Jana Varjúová
20. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
48/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Obec Žehra
29. Apríl 2022
Zmluva o dodávke plynu
50/2022
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišské Vlachy
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 092/2022
092/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Šimková Mária
25. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
56/2022
0,00 € SPP, a.s. Mesto Spišské Vlachy
25. Máj 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600455196
55/2022
0,00 € SPP, a.s. Mesto Spišské Vlachy
31. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2022/277-BZ-D
64/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišské Vlachy
31. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2022/278-BZ
63/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišské Vlachy
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
62/2022
0,00 € Ing. arch. Róbert Kiráľ Mesto Spišské Vlachy
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
61/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Obec Žehra
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
67/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
17. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
71/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 167/2022
167/2022
0,00 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Ondrušová Melánia
11. August 2022
Zmluva o grantovom účte
89/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Spišské Vlachy
18. August 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
90/2022
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Mesto Spišské Vlachy
30. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
91/2022
0,00 € Green Wave Recycling s.r.o. Mesto Spišské Vlachy