Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 080/2023
080/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Gužáková Katarína
9. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 102/2023
102/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Šebestová Margita
6. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2023
130/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Fábry Ján
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/2023
136/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Bardovičová Marta
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 158/2023
158/2023
8,50 € Mesto Spišské Vlachy Poľáček František
13. Marec 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Mestského úradu
09/2024
10,00 € Mesto Spišské Vlachy ANPEK OPTIX s. r. o.
20. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestorov Mestského úradu
17/2024
10,00 € Mesto Spišské Vlachy ANPEK OPTIX s. r. o.
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 068/2022
068/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
10. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 069/2022
069/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Farkaš Imrich
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2022
128/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Vantuchová Mária
7. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2022
132/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Slezáková Kristína
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 216/2022
216/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Matz Ondrej
30. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 291/2022
291/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Rybárová Jarmila
22. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 317/2022
317/2022
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Madejová Eva
26. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 025/2023
025/2023
14,00 € Mesto Spišské Vlachy Kiseľ František
23. Jún 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)
73/2023
15,48 € Union poisťovňa, a.s. Mesto Spišské Vlachy
12. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 065/2022
065/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Sedláková Katarína
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 081/2022
081/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Čarný Jozef
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 082/2022
082/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Čurillová Emília
3. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 083/2022
083/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy PeadDr. Čurillová Emília