Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 150/2022
150/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzuriková Viera
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 152/2022
152/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Lazorová Katarína
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 153/2022
153/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Lazorová Katarína
28. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 154/2022
154/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Melegová Anna
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 157/2022
157/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Katarína Lenderová
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 161/2022
161/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Labancová Alena
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 172/2022
172/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 174/2022
174/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 178/2022
178/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Haniščák František
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 182/2022
182/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Neupauerová Magdaléna
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/2022
136/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Uhlár Marián
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 137/2022
137/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Uhlár Marián
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185/2022
185/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Hronec Jozef
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 187/2022
187/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy PhDr. Ľubica Šťastná
7. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 207/2022
207/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Baranová Grobarčíková Viera
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 226/2022
226/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kicková Anna
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 227/2022
227/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Jonásová Žofia
14. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 232/2022
232/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Kišová Anna
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 234/2022
234/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Zacherová Dária
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 240/2022
240/2022
17,00 € Mesto Spišské Vlachy Klapáč Ján