Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
25/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
22. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
26/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy OZ Dychová hudba Vlašanka
29. December 2022
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
27/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
3. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
28/2022
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Spišský lukostrelecký klub
19. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
01/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
02/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Galmus turisticko lyžiarsky klub Spišské Vlachy
8. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu 04/2023
04/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. J. Krstiteľa
15. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
05/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy č. 5
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
06/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Rodičovské združenie ROSA pri ZŠ
16. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
07/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia
22. Február 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
09/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
29. Marec 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
10/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Motocross club Spišské Vlachy
11. Apríl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
11/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
19. Apríl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
12/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Materská škola
4. Máj 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
2. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu 15/2023
15/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
28. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
16/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy základná škola
21. Júl 2023
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
18/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ÚS SČK Spišská Nová Ves
11. August 2023
Zmluva o nájme
104/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy KROMSPORT s. r. o.
7. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
19/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy ZO Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy