Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
20/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Cirkevná spojená škola, Základná škola sv. J. Krstiteľa
23. Október 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
21/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Spišské Vlachy
14. November 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
22/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia
4. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
23/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
7. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
24/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves
27. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
25/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Občianske združenie „Dychová hudba Vlašanka“
28. December 2023
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
27/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Dávid Labaš
11. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
26/2023
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MOTOCROSS CLUB – Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
02/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
25. Január 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
03/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
8. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
04/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy MO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Spišské Vlachy
9. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
052024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia
16. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
06/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
21. Február 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov Mestského úradu
07/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
4. Marec 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
08/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
17. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme priestorov
13/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
23. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
14/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Výbor spoločenstva rodičov pri Základnej sv. J. Krstiteľa
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
10/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
11/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
16/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy