Centrálny register zmlúv

Mesto Spišské Vlachy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
11/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná škola
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
16/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
7. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov Mestského úradu
12/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
10. Jún 2024
Zmluva o dočasnom užívaní / nájme priestorov
18/2024
1,00 € Mesto Spišské Vlachy Základná umelecká škola
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221/2022
221/22022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Pramuková Anna
29. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 247/2022
247/2022
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Valt Vincent
31. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 119/2023
119/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Ing. Pavlík Eugen
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2023
138/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139/2023
139/2023
3,50 € Mesto Spišské Vlachy Zahuranec Stanislav
12. September 2022
Dohoda o nájme pozemkov číslo 166/2022/ÚKSÚP
92/2022
6,00 € Mesto Spišské Vlachy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
8. November 2022
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou CVČ
113/2022
6,50 € Mesto Spišské Vlachy Mesto Krompachy
11. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 110/2022
110/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Gaborčíková Jolana
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 111/2022
111/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112/2022
112/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filip Milan
31. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2022
125/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Filipová Jiřina
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 170/2022
170/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena
11. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 173/2022
173/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Ondrejková Irena
14. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180/2022
180/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Dzugasová Oľga
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 113/2022
113/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Sokolská Eva
13. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222/2022
222/2022
7,00 € Mesto Spišské Vlachy Lorinc Ján