Centrálny register zmlúv

Obec Studenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
12/2024
0,00 € Obec Studenec Thomas Vavra
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
13/2024
0,00 € Obec Studenec Thomas Vavra
2. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Studenec
2. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
11/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Studenec
31. Január 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
9/2024
0,00 € Obec Studenec Roman Tököly, Ing.
30. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
8/2024
0,00 € Obec Studenec Roman Tököly, Ing.
26. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
4/2024
0,00 € Obec Studenec Daniela Siváková
26. Január 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
5/2024
0,00 € Obec Studenec Daniela Siváková
26. Január 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody
6/2024
0,00 € Obec Studenec Slavomíra Černa
26. Január 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
7/2024
0,00 € Obec Studenec Slavomíra Černa
19. Január 2024
Kúpna zmluva
2/2024
195 000,00 € Kolbach, s.r.o. Obec Studenec
19. Január 2024
Zmluva o dielo
3/2024
0,00 € EKO SVIP, s.r.o. Obec Studenec
16. Január 2024
Zmluva o úvere č. 17/CC/24
1/2024
150 000,00 € Slovenská sporiteľňa Obec Studenec
22. December 2023
Dodatok č. 1 o poskytovaní stravovania žiakom
40/8/2023
0,00 € Mesto Spišské Podhradie Obec Studenec
22. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
57/2023
0,00 € ELEKOS Obec Studenec
15. December 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve č. 16/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Studenec
16/L/2006
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Studenec
30. November 2023
Zmluva č. 230315 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
56/2023
341 919,00 € Environmentálny fond Obec Studenec
28. November 2023
Dohoda č.23/36/010/46 o pomoci v hmotnej núdzi
55/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Studenec
22. November 2023
Dohoda č. 23/36/054/1234 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
54/2023
228,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Obec Studenec
15. November 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20191219002
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Studenec