Centrálny register zmlúv

Obec Plaveč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
24072024-01
200,00 € Obec Plaveč Folklórny súbor KALINA
24. Júl 2024
Nájomná zmluva
24072024
25,00 € Obec Plaveč Margita Lipčáková
12. Júl 2024
Zmluva č. 686/2024/OPR o poskytnutí dotácie
12072024-01
2 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Plaveč
12. Júl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb ROZANA deaktivácia
12072024
0,00 € MK hlas, s. r. o. Obec Plaveč
3. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
03072024
300,00 € Obec Plaveč Folklórny súbor Plavčanka
1. Júl 2024
Nájomná zmluva
01072024-01
510,00 € Obec Plaveč Ivana Pekár
1. Júl 2024
Zmluva o dielo
01072024
28 265,05 € Paloča s. r. o. Obec Plaveč
31. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu
30052024-01
0,00 € Obec Plavnica Obec Plaveč
30. Máj 2024
Zmluva na realizáciu verejného obstarávania
30052024
0,00 € Elauk s.r.o. Obec Plaveč
27. Máj 2024
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č.2024ZO0271VYK
27052024
0,00 € Energie2, a.s. Obec Plaveč
23. Máj 2024
Zámenná zmluva
23052024
2 565,32 € Obec Plaveč Štefan Salamon a manž. Veronika rod. Kolcunová
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
13052024
18,00 € Obec Plaveč Bc. Štefánia Duchová
26. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 267/2023
26042024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Plaveč
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
08042024
20,00 € Obec Plaveč Maroš Kucek
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
20032024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Plaveč
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18032024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Plaveč
20. Február 2024
Nájomná zmluva
20022024
17,00 € Obec Plaveč Pavol Tinath
20. Február 2024
Nájomná zmluva
23012024-2
470,00 € Obec Plaveč Ľudmila Šoltysová
20. Február 2024
Nájomná zmluva
19022024
180,00 € Obec Plaveč Ján Tinath
20. Február 2024
Nájomná zmluva
23012024-1
520,00 € Obec Plaveč Ľudmila Šoltysová