Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Poistná zmluva – úrazové poistenie UoZ
2023/18
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Vislanka
12. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/17
0,00 € Vladimír Lysina Obec Vislanka
12. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/16
0,00 € Lýdia Lysinová Obec Vislanka
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 20/2022-2023-OA
2023/19
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Obec Vislanka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/444
2023/22
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
2023/20
0,00 € Michal Lichvarčík Obec Vislanka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode číslo 23/38/054/179
2023/21
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
12. Jún 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 20.02.2023
2023/23
0,00 € Michal Lichvarčík Obec Vislanka
17. Júl 2023
Darovacia zmluva č. 2023/806-HM
2023/24
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Vislanka
21. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - implementácií softvéru a jeho podpore
2023/25
0,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Vislanka
14. August 2023
Zmluva č. 1091/2023/OPR o poskytnutí dotácie
2023/27
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Vislanka
14. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elekronickú pečať
2023/26
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Vislanka
11. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/28
0,00 € Michal Rabík Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/30
0,00 € Michal Haščák Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/29
0,00 € Jozef Klapák Obec Vislanka
30. September 2023
Dohoda č. 23/38/054/616 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
2023/35
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/34
0,00 € Ľubica Štieberová Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/33
0,00 € Kober Ján Obec Vislanka
30. September 2023
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2023/32
0,00 € Koberová Paulína Obec Vislanka
30. September 2023
Poistná zmluva
2023/31
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Vislanka