Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/59
0,00 € Darina Jarkovská Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/58
0,00 € Iveta Šelestáková Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/57
0,00 € Mária Miklušová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/56
0,00 € Jozef Belejik Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/55
0,00 € Jozef Kunák Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/54
0,00 € Mária Nemergutová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/53
0,00 € Erich Eštvan Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/52
0,00 € Ľubica Štieberová Obec Vislanka
11. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/51
0,00 € Irena Daráková Obec Vislanka
13. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/66
0,00 € Paulína Koberová Obec Vislanka
13. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/65
0,00 € Ján Kober Obec Vislanka
15. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/67
0,00 € Rudolf Rabík Obec Vislanka
20. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/69
0,00 € Mgr. Jana Struková Obec Vislanka
20. December 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2023/68
0,00 € Mária Haščáková r. Prihodová Obec Vislanka
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu
2023/70
0,00 € Peter Holečko Obec Vislanka
5. Január 2024
Zmluva o dielo
2024/02
0,00 € Ing. Richard Soporský - projektová činnosť Obec Vislanka
5. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/01
0,00 € Ján Príhoda Obec Vislanka
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
2024/03
0,00 € Michal Rabik Obec Vislanka
10. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/05
0,00 € Ružena Koberová Obec Vislanka
10. Január 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/04
0,00 € Michal Lichvarčík Obec Vislanka