Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o dielo č. 20240115
2024/14
0,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Vislanka
24. Január 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/13
0,00 € Mária Nemergutová Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/12
0,00 € Ján Vysočan Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/11
0,00 € Jozef Klapák Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/10
0,00 € Božena Mojcherová Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/09
0,00 € Adriána Guľašová Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/08
0,00 € Maroš Rabik Obec Vislanka
24. Január 2024
Dodatok k NZ
2024/07
0,00 € Ján Rabik Obec Vislanka
24. Január 2024
Zmluva o úhrade nákladov
2024/06
0,00 € Katarína Šuťáková Obec Vislanka
30. Január 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/19
0,00 € Ivana Kroková Obec Vislanka
30. Január 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/18
0,00 € Guľaš Peter Obec Vislanka
30. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/17
0,00 € Terézia Hurajtová Obec Vislanka
30. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/16
0,00 € Peter Holečko Obec Vislanka
30. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/15
0,00 € Michal Haščák Obec Vislanka
31. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/24
0,00 € René Gajdoš Obec Vislanka
31. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/23
0,00 € Lýdia Lysinová Obec Vislanka
31. Január 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/22
0,00 € Ján Haščák Obec Vislanka
31. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/21
0,00 € Vladimír Lysina Obec Vislanka
31. Január 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/20
0,00 € Michal Rabik Obec Vislanka
5. Február 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/26
0,00 € Nikola Kovaliková Obec Vislanka