Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/25
0,00 € Patrik Opina Obec Vislanka
7. Február 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ
2024/27
0,00 € Ján Lichvarčík Obec Vislanka
14. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/31
0,00 € Michal Karaffa Obec Vislanka
14. Február 2024
Zmluva o úhrade nákladov za účelom dosiahnutia JPÚ v k. ú. Vislanka
2024/30
0,00 € Michal Karaffa Obec Vislanka
14. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/29
0,00 € Erik Lichvarčík Obec Vislanka
14. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/28
0,00 € Veronika Šidlovská Obec Vislanka
16. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/32
0,00 € Jozef Dziak Obec Vislanka
19. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/34
0,00 € Juraj Guľaš Obec Vislanka
19. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/33
0,00 € Jozef Firment Obec Vislanka
21. Február 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
2024/35
0,00 € Jaroslav Haščák Obec Vislanka
26. Február 2024
Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
2024/37
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Vislanka
26. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve
2024/36
0,00 € Michal Haščák Obec Vislanka
5. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/38
0,00 € Marián Lichvarčík Obec Vislanka
9. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/39
0,00 € Ján Struk Obec Vislanka
14. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
2024/40
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Vislanka
23. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/41
0,00 € Peter Guľaš Obec Vislanka
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/42
0,00 € Jozef Dziak Obec Vislanka
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
2024/44
0,00 € Mária Šidlovská Obec Vislanka
6. Apríl 2024
Zmluva č. 324 0974 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
2024/43
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Vislanka
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/45
0,00 € Anna Dunajská Obec Vislanka