Centrálny register zmlúv

Obec Vislanka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Mandátna zmluva
2024/67
0,00 € Ing. Irena Kubisová Obec Vislanka
17. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
2024/66
0,00 € René Gajdoš Obec Vislanka
28. Jún 2024
Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu
2024/69
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Vislanka
28. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024/68
0,00 € Jozef Lichvarčík Obec Vislanka