Centrálny register zmlúv

Obec Havaj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemkov
Z_2024_08_Date_03.04.2024
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Havaj Obec Havaj
2. Máj 2024
Poistná zmluva Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie počas projektu
Z_2024_07_Date_30_04_2024
60,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Havaj
24. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409488709 - PZP Traktor
Z_2024_05_Date_04_04_2024
55,00 € Generali Poisťovňa Obec Havaj
24. Apríl 2024
Návrh poistnej zmluvy 5903677176 PZP vlecka
Z_2024_6_Date_04_04_2024
31,01 € UNIQA pojišťovňa,a.s. Obec Havaj
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR č.3240998
Z_2024_04_Date_21_03_2024
3 000,00 € Obec Havaj Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19. Marec 2024
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
Z_2024_03_Date14_03_2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Obec Havaj
6. Marec 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
MZ_2024_02_Date_19_01_2024
Doplnená
2 940,00 € Procurio s.r.o. Obec Havaj
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20205860
0,00 € NASES Obec Havaj
11. December 2023
Z M L U V A č. 231123 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z M L U V A č. 231123 08U03
80 000,00 € Enviromentalny Fond Obec Havaj
30. Október 2023
Kúpna Zmluva - Obstaranie techniky pre zber a triedenie zložiek odpadu v obci Havaj
2023_10_30_K_Zmluva_technika_zber_triedenie_odpadu_TEMAMsro
79 440,00 € T.E.M.A.M s.r.o. Obec Havaj
27. Október 2023
2023_10_27_Z_o_grantovom_ucte_Prima_banka
2023_10_27_Z_o_grantovom_ucte_Prima_banka
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Havaj
23. Október 2023
2023_10_23__KZ_kupa_plosiny_bezbarierovost_OU _Havaj_Jencusova
2023_10_23__KZ_kupa_plosiny_bezbarierovost_OU _Havaj_Jencusova
6 000,00 € Jenčušová Eva Obec Havaj
29. September 2023
2023_09_29_Dc1_k zmluve o poskytnuti NFP_ZEN_OU Havaj
2023_09_29_Dc1_k zmluve o poskytnuti NFP_ZEN_OU Havaj
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Obec Havaj
18. September 2023
2023_09_14_Z_o_Municipalny_uver_Prima banka_obec_Havaj
2023_09_14_Z_o_Municipalny_uver_Prima banka_obec_Havaj
70 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Havaj
18. September 2023
2023_09_18_Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce_Varechovce_Havaj
2023_09_18_Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce_Varechovce_Havaj
0,00 € Obec Varechovce Obec Havaj
12. September 2023
2023_09_11_ZoD_Vykonanie auditu_Ing_Herpakova_obec Havaj
2023_09_11_ZoD_Vykonanie auditu_Ing_Herpakova_obec Havaj
3 168,00 € Ing. Janka Herpáková - auditor SKAu č. 764 Obec Havaj
31. August 2023
2023_06_30_Dohoda_o_skončeni_nájmu_Metrostav
2023_06_30_Dohoda_o_skončeni_nájmu_Metrostav
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Havaj
28. Jún 2023
2023_06_30_Z_projektova dok zvyšenie kapacity_MS_Passive_House
2023_06_30_Z_projektova dok zvyšenie kapacity_MS_Passive_House
15 600,00 € Passive House s.r.o. Obec Havaj
2. Jún 2023
ZoD_vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Obnova budovy ZŠ v obci Havaj
2023_05_31_Z_projektova dok Obnova ZŠ_Passive_House
26 400,00 € Passive House s.r.o. Obec Havaj
2. Jún 2023
ZoD_vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Obnova budovy MŠ v obci Havaj
2023_05_31_Z_projektova dok Obnova MŠ_Passive_House
22 200,00 € Passive House s.r.o. Obec Havaj