Centrálny register zmlúv

Obec Medvedie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
512/2024/OPR
500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Medvedie
22. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a z odpadmi z neobalových výrobkov
2/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Medvedie
5. Marec 2024
Zmluva o vykonávaní laboratórnych vyšetrení vzoriek pitných vôd
1/2023
490,00 € NsP Sv. Jakuba, n.o., OLM - Pracovisko laboratórií životného prostredia Obec Medvedie
8. Január 2024
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Medvedie
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DCL6-91-108
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
4844/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
8. Jún 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20199133
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Medvedie
12. Apríl 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
202301
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Medvedie
16. Marec 2023
Dodatok č. 230/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 230/CC/22
230/CC/22
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie
26. December 2022
Zmluva o platobnej karte
------
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Medvedie