Centrálny register zmlúv

Obec Vojtovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2024
Mandátna Zmluva
8/2027
0,00 € Účtovnictvo pre obce, s.r.o Obec Vojtovce
3. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Vojtovce
25. Marec 2024
Zmluva o pripojení
6/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Vojtovce
18. Marec 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
3/2024
326,70 € mesto Stropkov Obec Vojtovce
18. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.14/2024
4/2024
5 000,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Vojtovce
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
5/2024
0,00 € NATUR - PACK, a.s. Obec Vojtovce
12. Január 2024
Zmluva o dielo č.20240101
2/2024
0,00 € IFOsoft s.r.o. Obec Vojtovce
4. Január 2024
Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 01.01.2023
1/2023
0,00 € AGRO Vojtovce, s.r.o. Obec Vojtovce
10. Júl 2023
Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu
č.21/2023/2
773,16 € Služba, mestský podnik Stropkov Obec Vojtovce
21. November 2022
Kúpna zmluva
062022
93,30 € Obec Vojtovce Pavel Verba