Centrálny register zmlúv

Obec Cejkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA, s.r.o. Obec Cejkov
23. November 2023
Sprostredkovateľská zmluva "Úcta k starším" v obci Cejkov
27/10/2023
1 700,00 € RIA Obec Cejkov
2. November 2023
Výpoveď zmluvy
2022/22
0,00 € Dobraobec, s.r.o. Obec Cejkov
2. November 2023
Výpoveď zmluvy
12/2022
0,00 € Axitera, s.r.o. Obec Cejkov
27. Október 2023
Darovacia zmluva
002-2023/001267-009
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Cejkov
18. Október 2023
Kúpna zmluva na stavbu "Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod"
645/61/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť Obec Cejkov
16. Október 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
014/2023
0,00 € Deus Obec Cejkov
9. Október 2023
Zmluva o Bežnom účte
013/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa Obec Cejkov
9. Október 2023
Zmluva o elektronickej službe Business24
012/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa Obec Cejkov
9. Október 2023
Zmluva o balíkovom účte Komunal
011/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Cejkov
27. September 2023
Podpora udržania pracovných návykov
23/45/054/1700
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Cejkov
21. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
008/2023
0,00 € COOP Jednota SD Nitra Obec Cejkov
19. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke materiálu civilnej ochrany
CO-15/2022-TV
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Cejkov
11. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ProfaTrend
010/2023
0,00 € ProfaTrend, s.r.o. Obec Cejkov
8. September 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
007/2023
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Cejkov
7. September 2023
Zmluva o dielo
20230228
0,00 € Novicom, s.r.o. Obec Cejkov
7. September 2023
Zmluva o dielo
1/6/2023
959 497,62 € Novicom, s.r.o. Obec Cejkov
18. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
28/O/2023
0,00 € UCTOAUDIT s.r.o. Obec Cejkov
14. Jún 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
10/2023
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Obec Cejkov
12. Jún 2023
Dodatok k mandátnej zmluve
9/2023
0,00 € Peter Naď VIMAP, Viktor Naď VIMA Obec Cejkov