Centrálny register zmlúv

Obec Cejkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
4379621001
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Cejkov
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie
22052024
3 780,00 € HRDZA Obec Cejkov
18. Apríl 2024
Zmluva o kybernetickej bezpečnosti
1842024
0,00 € Mahut Group a.s. Obec Cejkov
18. Apríl 2024
Zmluva o ochrane osobných údajov
18042024
0,00 € Mahut Group a.s. Obec Cejkov
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
18032024
0,00 € JUDr. Monika Meňhertová - advokát Obec Cejkov
28. Marec 2024
Úrazové poistenie - PUPN
5190064728
0,00 € Komunálna poisťovňa Obec Cejkov
26. Marec 2024
Dohoda Podpora udržanie pracovných návykov PUPN 2
24/45/054/19
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Cejkov
11. Marec 2024
Zmluva č.12/2024 - "Stavba - ZŠ Cejkov - odstránenie havarijného stavu strechy - 2. etapa - pavilón odborných učební"
12/2024
210 291,14 € ProfaTrend, s.r.o. Obec Cejkov
19. Február 2024
Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu
15122023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Cejkov
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
29012024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Cejkov
19. Január 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
19012024/2
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Cejkov
19. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
19012024
0,00 € Obec Cejkov Mesto Trebišov
10. Január 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
10012024
0,00 € Obec Cejkov Okresný súd Trebišov
8. Január 2024
Dodatok č.2 o poskytovaní verejných služieb - VoIP k zmluve č. 3082644
3082644/2
0,00 € E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Obec Cejkov
15. December 2023
Dodatok č.5 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 33/2021
5 O 33/2021
0,00 € 1.východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Cejkov
18. December 2023
Z M L U V A č. 230067 08U01O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230067 08U01
1 404 483,00 € Environmentálny fond Obec Cejkov
15. December 2023
Zmluva o výkone správy majetku verejného vodovodu
15122023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Cejkov
13. December 2023
ÚPSVaR - Dohoda č.23/45/010/118
23/45/010/118
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Cejkov
11. December 2023
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb a Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
11122023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Cejkov
28. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA, s.r.o. Obec Cejkov