Centrálny register zmlúv

Obec Kapušianske Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
9/2023
0,00 € Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec Obec Kapušianske Kľačany
21. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
209 356,61 € ALFINA s.r.o. Obec Kapušianske Kľačany
21. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
174 808,14 € ALFINA s.r.o. Obec Kapušianske Kľačany
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
23/2023
700,00 € Ing. Agáta Molnárová Obec Kapušianske Kľačany
24. November 2023
Dodatok č. 1/2024
1/2024
0,00 € FÚRA, s. r. o. Obec Kapušianske Kľačany
21. November 2023
Dohoda č. 23/42/054/2942
23/42/054/2942
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Kapušianske Kľačany
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-120-02237
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Obec Kapušianske Kľačany
3. November 2023
Zmluva č. 8/2023
8/2023
0,00 € Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec Obec Kapušianske Kľačany
27. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
N20231017018
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Kapušianske Kľačany
20. Október 2023
Dohoda č. 23/42/010/112
Dohoda č. 23/42/010/112
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Kapušianske Kľačany
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci
N20231012022
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Kapušianske Kľačany
16. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20202979
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kapušianske Kľačany
29. September 2023
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 51607/2023
21/2023
0,00 € Tatranská mliekareň, a. s. Obec Kapušianske Kľačany
29. September 2023
Rámcová kúpna zmluva na mliečny školský program č. 5160715/2023
22/2023
0,00 € Tatranská mliekareň, a. s. Obec Kapušianske Kľačany
27. September 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1138/2023/UZ
20/2023
162 100,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Obec Kapušianske Kľačany
16. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
148/2023
320 036,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Kapušianske Kľačany
16. August 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane súvisiacich služieb
159/2023
31 950,00 € SMPROING s.r.o. Obec Kapušianske Kľačany
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru
17/2023
Doplnená
3 402,00 € NAJ-STAV s.r.o. Obec Kapušianske Kľačany
20. Jún 2023
DOdatok č. N20230131001D02 k Zmluve o spolupráci v rámci NP BOKKÚ
N20230131001
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Kapušianske Kľačany
20. Jún 2023
Dodatok č. N20200129012D02 k Zmluve o spolupráci č. N20200129012 v rámci NP TSP II
N20200129012
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovense republiky Obec Kapušianske Kľačany