Centrálny register zmlúv

Obec Kuzmice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Skupinová poistná zmluva
45/2024
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kuzmice
7. Jún 2024
Zmluva prenájom priestorov Maťašová
44/2024
0,00 € Obec Kuzmice Maťašová Mária
7. Jún 2024
Zámenna zmluva Dvorová, Lendáková
43/2024
0,00 € Dvorová Anna , Lendáková Mária Obec Kuzmice
7. Jún 2024
Zmluva prenájom priestorov Sedrovič Miroslav
41/2024
0,00 € Obec Kuzmice Sedrovič Miroslav
4. Jún 2024
Príkazná zmluva Vysokai
42/2024
400,00 € Vysokai Michal Obec Kuzmice
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kuzmice v roku 2024
40/2024
160,00 € Obec Kuzmice Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Kuzmice
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
39/2024
0,00 € JUDr. Monika Meňhertová, advokátka Obec Kuzmice
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
38/2024
0,00 € AS EKO s.r.o. Obec Kuzmice
6. Máj 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003411 zo dňa 20. augusta 2020
37/2024
606 414,68 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Kuzmice
9. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 21.04.2023
36/2024
264,00 € JUDr. Monika Meňhertová, advokátka Obec Kuzmice
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.08042024
35/2024
83 796,00 € TOMS - SK, s.r.o. Obec Kuzmice
27. Marec 2024
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
34/2024
0,00 € Obec Kuzmice Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická, Postupimská 37, Košice
25. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikatu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20208294
32/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kuzmice
25. Marec 2024
Zmluva č.324 0777
31/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Kuzmice
25. Marec 2024
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN-2
33/2024
1 356,48 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kuzmice
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
30/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Kuzmice
9. Marec 2024
Zmluva futbalový klub Kuzmice
29/2024
7 860,00 € Obec Kuzmice Športový klub Kuzmice
6. Marec 2024
Kúpna zmluva železný šrot
28/2024
250,00 € Obec Kuzmice Lendacký Jaroslav
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena VSD
27/2024
0,00 € Obec Kuzmice Východoslovenská distribučná, a.s.
4. Marec 2024
Byt nájomná zmluva na rok 2024
18/2024
0,00 € Obec Kuzmice Vysokai Pavol