Centrálny register zmlúv

Obec Veľký Kamenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Z34/2023 - Zmluva o umeleckom vystúpení
Z34/2023
16 000,00 € MFM Kereskedelmi Kft (Kowalsky meg a Vega zenekar) Obec Veľký Kamenec
3. Máj 2024
Z9/2024 - DOHODA č. 24/45/054/1074 - PUPN2
Z9/2024
602,88 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľký Kamenec
8. Apríl 2024
Z8/2024 - DOHODA č. 24/45/054/51 - PUPN2
Z8/2024
1 695,60 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľký Kamenec
20. Marec 2024
Z7/2024 - Zmluva o nakladaní s odpadmi
Z7/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Veľký Kamenec
20. Marec 2024
Z6/2024 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Z6/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Veľký Kamenec
20. Marec 2024
Z5/2024 - Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
Z5/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Veľký Kamenec
20. Marec 2024
Z4/2024 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Z4/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Veľký Kamenec
12. Február 2024
Z3/2024 - Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z3/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Veľký Kamenec
12. Február 2024
Z2/2024 - Zmluva č. 80-000164212PO2024 o dodávke vody z verejného vodovodu
Z2/2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Veľký Kamenec
12. Február 2024
Z1/2024 - Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/010/210 o pomoci v hmotnej núdzi
Z1/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľký Kamenec
12. Február 2024
Z35/2023 - Dohoda č. 23/45/010/210 o pomoci v hmotnej núdzi
Z35/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľký Kamenec
12. Január 2024
Z30/2023 - Dodatok č. 3 k k zmluve č. 80-000011382PO2008
Z30/2023
0,00 € Obec Streda nad Bodrogom Obec Veľký Kamenec
29. December 2023
Z29/2023 - Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Z29/2023
0,00 € Obec Streda nad Bodrogom Obec Veľký Kamenec
29. December 2023
Z28/2023 - Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Z28/2023
150,00 € JUDr. Zuzana Gazdičová, advokátka Obec Veľký Kamenec
7. December 2023
Z27/2023 - DOHODA č. 23-45-054-2772 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS
Z27/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Veľký Kamenec
21. November 2023
Z23/2023 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Z23/2023
650,00 € Ing. Agáta Molnárová Obec Veľký Kamenec
21. November 2023
Z22/2023 - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Z22/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Veľký Kamenec
3. Október 2023
Z20/2023 - DOHODA č. 23/45/054/1734 -"Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
Z20/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Veľký Kamenec
3. Október 2023
Z21/2023 - Zmluva o umeleckom výkone
Z21/2023
2 300,00 € Divadlo Thália Színház Obec Veľký Kamenec
30. August 2023
Z19/2023 - Zmluva o poskytnutí dotácie
Z19/2023
4 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Veľký Kamenec