Centrálny register zmlúv

Obec Kamenná Poruba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
404/2024
0,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
403/2024
627 798,22 € Real invest SK Žilina, s.r.o. Obec Kamenná Poruba
18. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-218-012/2024
402/2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
401/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. Marec 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409478488
400/2024
204,98 € Generali poisťovňa, pobočka z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
7. Marec 2024
Dohoda o skrátení výpovednej doby
398/2024
0,00 € WEBYGROUP, s.r.o., Nižovec 2a, Zvolen Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
1. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/3/2024
397/2024
55 132,32 € MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č 01/2021
393/2024
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o., Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
396/2024
0,00 € Fotinus s.r.o., Na Hrunku 2701/85C, 093 01 Vranov nad Topľou Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
395/2024
0,00 € Mgr. Mário Danko, Ing. Eva Pavlíková, Okulka R1/9, 093 01 Vranov nad Topľou Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
26. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č 01/2021
393
0,00 € Real Invest SK Žilina s.r.o., Školská 812/29, 013 01 Teplička nad Váhom Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
26. Február 2024
Kúpna zmluva
392/2024
17 483,28 € Z + M servis a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/103
391/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15 Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
31. Január 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich osôb
390/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 681/2023
389/2024
0,00 € Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
19. Január 2024
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve č. U976/2013
388/2024
970,00 € MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
15. Január 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
387/2024
2 690,10 € Gabriel Baranský, Kamenná Poruba 73, 093 03 Vranov nad Topľou Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
28. December 2023
Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb a Licenčná zmluva
386/2023
0,00 € Dobraobec.s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
11. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva
385/2023
1 248,00 € SmartBooks, a.s., Národná 18, Žilina, 010 01 Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou
11. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
384/2023
0,00 € Bc. Dominik Šefčik, MBA, Kamenná Poruba 66, 093 03 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba , Kamenná Poruba č.207 093 03 Vranov nad Topľou