Centrálny register zmlúv

Mesto Vranov nad Topľou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 - servis výťahu
57/2024/OOSS
480,00 € Michal Maselko s.r.o. Mesto Vranov nad Topľou
1. Marec 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č.299/2021 zo dňa 14.5.2021
58/2024/OVDUR
0,00 € HANT BA, a.s.. Mesto Vranov nad Topľou
29. Február 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o službách vo verejnom záujme pre roky 2014 - 2024
56/2024/OVDUR
145 000,00 € SAD Humenné, a.s. OZ Vranov n/T Mesto Vranov nad Topľou
27. Február 2024
INOMINÁTNA ZMLUVA PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI SÚVISIACIH S NAKLADANÍM S KOMUNÁLNYMI ODPADMI - výkup papierového odpadu
50/2024/OŽP
0,00 € BUKÓZA INVEST spol. s r.o. Mesto Vranov nad Topľou
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1656/2023/OMM
120,00 € Ján Ihnát Mesto Vranov nad Topľou
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1657/2023/OMM
120,00 € Doc. RNDr. Mária Kassayová, CSc. Mesto Vranov nad Topľou
27. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1658/2023/OMM
75,00 € Jozef Kertis Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1651/2023/OMM
75,00 € Štefan Hreha Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1652/2023/OMM
75,00 € Štefan Hreha Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
55/2024/OŠ
300,00 € Obec: Vyšný Žipov Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1653/2023/OMM
75,00 € Pavlína Hrešková Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1654/2023/OMM
120,00 € Monika Hrubovská Mesto Vranov nad Topľou
22. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1655/2023/OMM
75,00 € Peter Choma Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
48/2024/OŠ
1 050,00 € Obec Nižný Hrabovec Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/145 - „Rekonštrukcia workoutového ihriska“
49/2024/KP
17 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1620/2023/OMM
81,30 € Darina Mičeková Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1621/2023/OMM
75,00 € Ivan Vester Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1622/2023/OMM
75,00 € Vladimír Palenčík Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1623/2023/OMM
120,00 € Dušan Stredný Mesto Vranov nad Topľou
21. Február 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1624/2023/OMM
75,00 € Dušan Stredný Mesto Vranov nad Topľou